Partiene som vil ruinere oss

Bergen 13.9.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Det er snart valgår igjen. Da bør visse vanevelgere for partiene MDG, SV, Venstre og KrF være obs på hvilke partier de nå bør vende ryggen til. De nevnte fire ser nemlig ut til, på flere områder, å ville gjøre den økonomiske hverdagen enda vanskeligere for den jevne borger her i landet.

De såkalte grønne (MDG) – som tydeligvis er temmelig grønne på flere måter (!!) – vil sammen med de øvrige nevnte øke drivstoffprisene betydelig (NB: Undertegnede er ikke bilist!) Dette vil selvsagt føre til en rekke bivirkninger i samfunnet, – bl.a. dyrere varer og tjenester, høyere busspriser, og dyrere på ferger og fly.

KrF antydet i fjor at de ville øke strømregningene, bl.a. grunnet statens øke utgifter i forb. med den vanvittige innvandringen. Dessuten vil KrF øke den såkalte bistanden til all verdens mer eller mindre meningsløse prosjekter og korrupte regimer som Norge i dag støtter med i alt milliardsummer hvert år. Venstre (Pokemon-partiet!) ville nekte pensjonistene den opparbeidete restpensjonen som staten i dag raner dem for (lovstridig iflg. dagens lovverk!)  Flere av disse partiene har også antydet å ville øke skattene!

Hva står man da tilbake med? Høyre og FrP – og avgiftspartiet over dem alle – AP! Høyre og FrP viser bare interesse for å lette økonomien for næringslivet og de andre velstående i samfunnet, mens AP i svært stor grad nikker anerkjennende til dem. Høyre/FrP løy for pensjonistene i forhold til tidligere løfter i år, – og i Bergen gjeninnførte de den skitne og umoralske eiendomsavgiften. Har man så ikke alternativer som har programfestet en bedre hverdag for folk flest?

Nå har man snart ikke flere alternativer enn Moderatene og Kystpartiet. For små til å støtte?  Det argumentet har vi hørt før. Så lenge et parti ikke blir støttet av flere, forblir det lite og maktesløst, men med felles vilje til å gi et lite parti med et særdeles godt program, kan det gis makt! Det eneste av de såkalte etablerte partiene som synes å ville føre en fornuftig politikk i dag, er faktisk Senterpartiet. Men så lenge dette partiet er villig til å alliere seg med en av de større «blokkene», er der grunn til betydelig skepsis!