Pasientsikkerheten må bli bedre

Publisert 22.6.2023
Foto: Colourbox

Den tidligere kommuneoverlegen på Frosta er siktet for 34 voldtekter. Minst 89 kvinner har status som fornærmet i det som er blant de største overgrepssakene i norsk historie. Jeg håper disse blir ivaretatt bedre enn mange andre gjennom tidene som ikke har blitt hørt.

Det er et faktum at rettsikkerheten ikke følges opp i mange saker. Det er trist når ei voksen dame klager på sin fastlege til Statsforvalteren pga. mangelfull oppfølging og mangelfull utredning som har påført livslange plager. Statsforvalteren gjorde en endelig avgjørelse om at man ikke åpner tilsynssak verken mot legen eller legekontoret.

Kvinnen prøvde videre å klage til Sivilombudet som i utgangspunktet skal hindre at forvaltningen gjør urett mot den enkelte. Dessverre ville heller ikke Sivilombudet undersøke saken nærmere og kunne vanskelig overprøve de helse og omsorgsfaglige vurderingene i saken.

Sivilombudet avsluttet brevet med at: «Avslutningen av en sak innebærer ikke nødvendigvis at Sivilombudet går god for alle sider ved forvaltningens håndtering av saken».

Saken stopper ofte der pga at svært mange ikke har økonomi til å bruke advokat. Trodde rettsikkerheten var bedre her i landet når noen klager både til Statsforvalteren og Sivilombudet, men ordet pasientsikkerhet er ofte et fremmedord når alvoret er der.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting