Pensjon på første tjente krone fra 2022

Publisert 18.1.2022
Foto: Colourbox

Pensjonistpartiet har fokusert flere ganger på at man burde ha krav på pensjon fra første krone. Med den nye regjeringen så blir dette gjennomført. De fleste som har milljonlønninger har stort sett gode pensjoner, men tjener man lite i året så betyr det veldig mye at man ikke får pensjonsopptjening på de første kr.100 000 man tjener! Dette betyr mye for dem som har små ekstrajobber (skoleungdommer) at de får pensjonsberegnet opptjent pensjon fra første tjente krone!

Pensjonistpartiet vil gi stor honnør til regjeringen at pensjon fra første krone nå er vedtatt! Representanter i Unge Høyre ville også styrke pensjonsrettighetene til unge, lavtlønte og de med løs tilknytning til arbeidslivet gjennom å gi pensjon fra første krone. Dette kom frem før valget. Dette var som søt musikk i Pensjonistpartiets ører. Dessverre har moderpartiet Høyre stemt imot i forbindelse med Trontaledebatten i 2019 og under behandlingen av statsbudsjettet for 2020.

Vi har fått et dramatisk mer urettferdig og usosialt pensjonssystem i Norge. Pensjon fra første krone er et første steg til å gjøre det mer rettferdig. Det er altså mange folk i dag som bidrar til samfunnet, som jobber, og som jobber uten å få pensjon for det. Pensjonsordningen sa at ansatte i det private næringsliv ikke har krav på å få pensjon på inntekten før man har tjent mer enn 100.000 kroner eller har fått mer enn 20 prosent stilling.

Dette systemet slo veldig skjevt ut fordi de som tjente mest også fikk en uforholdsmessig høy andel av inntekten sin som opptjening til pensjon, sammenlignet med lavtlønnede. Ekstrautgiften for arbeidsgiver ble 2 000 kroner i året per arbeidstaker hvis det ble pensjon fra første krone. Pensjonistpartiet vil også fremover gjøre alt for at pensjonsordningen blir enda bedre. Det er mye å forbedre enda.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet
Trøndelag Fylkesting

Per Ervik                                                                 
Hitra Pensjonistparti