Pensjoner for «vanlige folk» og alle typer pensjonister

Publisert 28.3.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er snart «lønnsforhandlinger» for alderspensjonister og uførepensjonister. Det betyr at pensjonene blir regulert. Underreguleringen på 0.75% er avviklet og pensjonene bør reguleres med et gjennomsnitt av lønns og prisvekst. Hvis lønnsveksten blir større enn beregningen som ligger til grunn, må /skal pensjonene korrigeres. Det står ikke noe om hva som skjer om prisveksten blir større enn beregningene. Det er heller ikke kommet noen signaler om at samordninga av gifte pensjonister faller bort.

Vi oversvømmes av økte utgifter på alle kanter, og som pensjonister må vi også betale det som det koster. Tannbehandling er fremdeles ikke blitt en del av kroppen og er en stor utgiftspost for mange. Pensjonistpartiet vil kjempe videre for at tannbehandlingen skal dekkes over folketrygden.

EU har en fattigdomsgrense på 237 600, men i verdens beste / rikeste land lever mange under denne grensa. Per 1. juli 2021 ligger minste pensjonsnivå på 224.878 kroner for enslige og 167.125 kroner for samboende med lav sats. Det er nesten 150 000 pensjonister under lav sats.

Pensjonistpartiet føler at det er uverdig at minstepensjonister – som ikke har noen muligheter til å påvirke egen inntekt – har en inntekt langt under fattigdomsgrensen. Det er særlig ille for enslige minstepensjonister, fordi de er alene om alle utgifter.

Hele samfunnet vårt bygger på tidligere arbeidstakers innsats og hvorfor gjenspeiles ikke dette gjennom pensjonsutbetalingene. Det er ikke for sent å begynne på en opptrapping for minstepensjonistene. Pensjonistparti krever at regjeringen og Stortinget prioriterer minstepensjonistene i den kommende behandlingen av statsbudsjettet.

Elizabeth Berg Moan
For styret i Trondheim Pensjonistparti