Pensjonistene – ett nødvendig onde?

Publisert 8.6.2017

Av Hans Bauge
Foto: Colourbox

Jeg reagerer på de høye skattene på pensjoner i Norge som er enda høyere i Sverige. Når man kommer opp årene, så får man også utgifter til medisiner i tillegg. Dette er noe man ikke tar hensyn til hverken i Norge eller i Sverige. Nå vil jeg sammenligne med ett land som vesten påstår er aggressive og som bryter med folkeretten. Dere har vel gjettet det allerede. Ja det er Russland.

I Russland betaler ikke pensjonistene skatt i det hele tatt. I Russland kan du jobbe selv om du mottar pensjon. Vil du starte ett foretagende, så er det ingen som i det hele tatt legger seg bort i det. Riktig nok er det høy kriminalitet i Russland, men lovens lange arm griper fatt i dette som skjer nådeløst og straffene er høye. Etter at Putin overtok etter Jeltsin, ble dødsstraffen avskaffet. De som blir dømt for drap, blir satt inn på livstid, også voldtekter blir straffet meget hardt. Skade ett barn eller turister, eller gamle og syke, åker også inn på livstid.

Tilbake til Norge og Sverige. Der er pensjonistene ett nødvendig onde. Pensjonistene koster samfunnet penger, mye penger om loven skal følges. FN konvensjonen om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter Art 11 nr. 1 står det at enhver og med enhver mener man også pensjonistene skal få økt kjøpekraft. Skjer dette? Nei da, en pensjonist skal i vertfall ikke gjøre annet enn å sitte der i gyngestolen, ta medisinene sine og ellers holde kjeft. Det eneste de har å gjøre er å vente på at døden kommer og banker på døren. En god pensjonist, er det samme som en død pensjonist, for denne koster ikke samfunnet penger etter at de har betalt gravferdstilskuddet.