Kleppelista: – Hvordan kan pensjonister være en belastning for velferden?

Publisert 7.10.2023
Foto: Colourbox

Ingen norske kvinner og menn kan leve i Støre og Vedums Norge, med dagens levekostnader uten en lønn eller trygd på minimum 23.000 netto utbetalt etter skatt. Det er hjerterått og et stort svik mot nordmenn, at de av våre medmennesker som har alt for lite, får enda mindre grunnet økt priser på mat, strøm, renter, drivstoff, egenandeler, sykdom, bompenger.

Hvordan kan pensjonister være en belastning for velferden? De har betalt skatt moms og avgifter heile livet!

Jeg gremmes over og kan aldri godta at, minstepensjonister, uføretrygdede, aleneforsørgere ,syke, gamle og unge med nedsatt funksjonsevne blir behandlet som annenrangsborgere i i Kongeriket Norge!

Grethe Olsen
Kleppelista