Pensjonister og uføretrygdede fortjener et historisk godt trygdeoppgjør

Publisert 6.5.2024
Foto: Colourbox

Mai er alltid tiden for det årlige trygdeoppgjøret. Jeg tenker som alltid på de svakeste i samfunnet, så nå går jeg bare å venter på et historisk godt trygdeoppgjør hvor pensjonen/uføretryden vil stige til et levelig nivå, som gir de som tjener minst et kraftig økonomisk løft som sterkt øker kjøpekraften, enten du bor hjemme eller på sykehjem.

Alle eldre må betale 85% av pensjonen sin for å bo på sykehjem, det er bare noe jeg ikke kan klare å innfinne meg i, disse personene har et liv, skal de ikke ha råd til å kjøpe private ting som for eksempel til personlig pleie, hva om de skal kjøpe gaver til familie, spise og leve et godt sosialt liv.

Vi må alle i dyrtiden vi nå lever i huske på at er de som har bygd opp landet vårt og det er de som fortjener å ha det bedre enn best i livet og på livets siste reise. Tiden for det viktige trygdeoppgjøret blir derfor spennende. Ja, jeg mener at de fortjener et trygdeoppgjør som gir livet mening og godt og leve.

Grethe Olsen
Kleppelista