Pensjonister, tannlegeregninger og dramatisk forverrede levekår

Publisert 10.3.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Pensjonistpartiet arbeider for at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av vårt ordinære helsevesen ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene. Tannleger må være en integrert del av vårt samhandlingssystem. En god tannhelse en viktig del av den enkeltes totale helsetilstand. Pensjonister og trygdede, og spesielt enslige i disse gruppene, har lavere inntekt enn den arbeidsføre delen av befolkningen.

Nå er det vanlige folks tur ble hovedparolen til dagens styringspartier under siste valgkamp. Har vi pensjonister merket noe til det ? En ting som er  bombesikkert er at vi pensjonister som gruppe ikke har noen ting å hente verken hos H eller Ap og medfølgende koalisjon-partier fra begge sider. Vi i Pensjonistpartiet vet at nå går toget for mange ved at vi mottar henvendelser fra vanlige pensjonister som enten unnlater eller utsetter høyst påkrevet behandling.

Tannbehandling er gratis til og med fylte 18 år. Politiske prioriteringer har gjort at 19 og 20 åringer får refusjon på tannlegeregningen med 75 %. Fra årsskiftet ble det innført refusjoner på 50 % for aldersgruppen 21 til 26 år. I all verden sier jeg som leder av et lokalt Pensjonistparti. Hvilke helsepolitiske målsettinger ønsker man å nå gjennom slike prioriteringer? Disse gruppene er jo NULL HULL generasjonen. Jeg er 72 år med en skranglete tanngard. Dog har jeg vært så heldig å se 5 barn voksne opp med null hull på grunn av fluor og god tannpuss. Prioriteringen av aldersgrupper for tannbehandling etterlater et inntrykk av en grådig stat. Jeg tipper at statens utgiftspost for de prioriterte grupper er nærmest 0. En troverdig prioritering ville vært å starte i andre enden av alders-skalaen.

Jeg får lyst til å leke Martin Tranmæl ved å lansere et nytt slagord. PENSJONISTER, FOREN EDER. Skift stemmeseddel før styringspartiene gjør oss til en pariakaste. Det er åpenbare forventninger til at vi som gruppe skal sitte passive i gyngestolen. Og det til og med uten forhandlingsrett ved trygdeoppgjøret. Det er mye hardt arbeid for gubber og kjerringer som venter.

Olav H Megård
L
eder av Pensjonistpartiet i Holtålen