Pensjonistforbundet: Beregningsmåte strider mot stortingsvedtak

Publisert 16.4.2021
Foto: Colourbox
Kilde: Mynewsdesk

Landets pensjonister vil i gjennomsnitt tape 4250 kroner med Arbeids- og sosialdepartementets forslag til regnemåte for årets trygdeoppgjør. – Det er ikke akseptabelt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Trygdeoppgjøret nærmer seg, hvor årets pensjonsøkning bestemmes. Pensjonistforbundet mener at departementets foreslåtte beregningsmetode for pensjonsutbetaling vil gi lavere vekst enn Stortingsflertallet forutsatte, da de besluttet en bedre pensjonsregulering i år.

Siden 2011 har pensjonene blitt oppregulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. I 2021 er det vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. I tillegg er det vedtatt at pensjonistene skal få en særskilt kompensasjon for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020.

Departementet presenterer en beregningsmetode som vi mener strider mot Stortingets vedtak, og som gir en lavere pensjonsregulering enn vi hadde grunn til å forvente.

Pensjonistforbundets beregninger gir en vekst i ordinær pensjon under utbetaling på 6,53 prosent fra 1. mai 2021, med de anslagene på lønns- og prisvekst for 2021 som presenteres i høringsnotatet fra departementet. Departementets beregningsmetode gir til sammenligning en vekst på 4,83 prosent fra 1. mai 2021.