Pensjonisthater Grande må bort!

Bergen 11.10.2016
Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media (Innfelt Wikipedia)

Nevnte politiker er vel den mest asosiale politikeren på dagens Storting. Nå må velgerne sørge for å få Venstre ut av «Tinget». Med en leder som Skei Grande, vil det kanskje skje likevel – det er lov å håpe.

Først ville hun ikke gi gifte/samboende pensjonister deres rettsmessige 17,5 % tilbake – et betydelig beløp for pensjonistene som politikerne har ranet dem for etter anbefaling fra OECD. Hun begrunnet det med at innvandringen kostet så mye – underforstått må innvandringen prioriteres fremfor våre egne pensjonister.

Nå vil hun la de stort sett politisk umodne 16-åringene få stemmerett, for slik å fortrenge de eldres stemmer. Hun støtter altså Bergens Tidendes syke lederartikkel «Grå makt», som nærmest tråkket våre pensjonister ned i dritten. Så BT er altså fortsatt Venstres talerør, forstår vi, – og ikke politisk nøytral som det har vært antydet de siste årtiene.

Direkte sykt utspill 

Grandes siste dramatiske og direkte syke og helt ugjennomtenkte utspill er at hun vil doble drivstoffprisene – altså en klar støtte til de sprøeste av dem alle – De Grønne! Grande vil altså også ramme alle dem som er avhengig av egen bil til jobb og til andre nødvendigheter – gjøre livet og hverdagen enda dyrere og vanskeligere for dem.  Og en annen vesentlig side som Grande tydeligvis heller ikke har beregnet er at all transport vil bli dyrere for den jevne borger når hvis drivstoffprisene skulle dobles.

Norge har – paradoksalt nok som en av de store oljenasjonene – verdens nest dyreste drivstoff allerede!  Når rikspolitikere ikke evner å tenke klarere enn det Grande synes å evne/makte, da må man nærmest betrakte slike politikere som direkte farlige for samfunnet.  Jeg går ut fra at også Venstres egne velgere å begynner å våkne og finner seg et annet parti å støtte!  Grande leder et parti inn på ytterst farlige og udemokratiske veier og dolker slik sine egne velgere i ryggen – pluss oss andre!  Pensjonisthatet hun har vist, burde være nok allerede.

Meget nær sperregrensen 

Og ikke minst – er Skei Grande nå også «berømt» for å leke med Pokemon-galskapen på sin mobil mens hun sitter i Forsvarskomiteen, og skal være med på å forme vårt Forsvars fremtid. Det er tillatt å le, men det er egentlig altfor alvorlig til det. Skei Grande er kort sagt en inkompetent politiker som snarest mulig bør finne seg noe annet å gjøre, f.eks. å løpe rundt etter Pokemon på heltid! Det kan hun gjerne også ha godt av rent fysisk!

Vi har likevel mer enn nok politisk nedbrytende krefter tilbake både på Stortinget og lokalt!  Herav KrF og løpergutten for homsesaken – Knut Arild Hareide! Han er også i ferd med å skade sitt eget parti alvorlig – altså enda en uansvarlig og umoden politiker. Disse såkalte støttepartiene for regjeringen får forhåpentligvis mer enn nok med å støtte seg selv etter hvert – på nippen til sperregrensen som de allerede ligger.