Pensjonisthaterpartiet Høyre

Publisert 31.5.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ingen av partiene har vel egentlig anstrengt seg særlig for pensjonistenes saker gjennom årene.  Pensjonene har sakket akterut fra år til år, og det etter hvert velkjente «pensjonstyveriet» har så langt vært forsøkt fortiet – inntil nå. Men Høyre utmerker seg spesielt med sin holdning til pensjonistene – og for den saks skyld også til andre svake grupper i samfunnet.  Her skal det knipes og spares, mens de rike får mer og mer.

Pensjonistene er tydeligvis ikke sett på som et aktuelt stemmekveg for Høyre. Følgelig kan de neglisjeres år etter år. Da er det ekstra kjipt at vi i dag har en arbeids- og sosialminister fra Høyre.  Det er nok av flere grunner gjort rent strategisk. Røe Isaksen vil fortsatt holde pensjonene lavest mulig. Når han selv får sin pensjon – med gigant-tillegget fra hans tid på Stortinget – blir han nok fornøyd. Han blir jo en overklasse-pensjonist! Skitt i de andre.

Andre partier som har vist enkelte positive holdninger til pensjonistene, som f.eks. Senterpartiet og Fremskrittspartiet, bør kjøre pensjonistene sterkt frem i valgkampen – med konkrete tiltaks-forslag. Man burde jo egentlig også kunne regne med Arbeiderpartiet i en slik sak, men dette partiets holdning virker altfor vag – man vet egentlig ikke hvor man har dem. Venstre sto for noen år siden frem ved formannen Grande og påsto at pensjonistene hadde det bra nok, og Kristelig Folkeparti fører en pensjonist-politikk som ikke synes særlig. For dem er bistand til utlandet viktigere!

Nei, folkens; Studer nøye hvem som kan være verd å stemme på til høsten. Det er altfor lett å lage ris til egen bak med så mange partier med negativ holdninger til samfunnets svake, og til dem som har bygget opp landet gjennom de siste par generasjonene!

Wilfred Høsteland