Pensjonistpartiet- valget 2023

Publisert 17.4.2023
Foto: Privat

Pensjonistpartiet er et parti som ble stiftet i 1985. Partiet har eksistert i hele 38 år uten å få noen stor oppslutning på landsbasis. Pensjonistpartiet har aldri blitt valgt til Stortinget og er sterk i noen få fylker. Ved fylkestingsvalget i 2019 stilte partiet lister i ni fylker og fikk til sammen 32 898 stemmer og 6 fylkestingsrepresentanter (To i Trøndelag, én i Innlandet, Viken, Agder og Vestland.

Ved kommunestyrevalget samme år stilte partiet liste i 46 kommuner, fikk valgt inn representanter i 38 av disse, totalt 60 representanter. Av disse 60 representantene kommer hele 19 fra Sør-Trøndelag. Det sier alt at 31% av kommunestyrerepresentantene i landet kommer fra Sør-Trøndelag.

Hva skjer med Pensjonistpartiet ved valget 2023

Pensjonistpartiet har økt antall lister i Trøndelag fra 8 til 13 lister til årets valg. Midtre Gauldal, Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Snåsa er de nye kommunene Pensjonistpartiet stiller liste i 2023. Dette viser at vi stiller i 4 kommuner i gamle Nord-Trøndelag. I tillegg så har PP liste som sist i Melhus, Trondheim, Indre Fosen, Hitra, Frøya, Holtålen, Malvik og Orkland.

Jeg stiller som førstekandidat på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim samt topper fylkestingslisten i Trøndelag. Da er det opp til velgerne i Trøndelag om PP får fornyet tillit som kan øke antallet kommunestyrerepresentanter. Trøndelag er og skal være Pensjonistpartiets bastion.

Svein Otto Nilsen