Pensjonsran – fase 1 og 2

Bergen. 1.11.2016
Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD
Illus.foto: Colourbox

SP-lederen har nok rett! Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) velger å kalle det Pensjonsran – fase 2. For Fase 1 har nemlig vært aktivt i lengre tid.

Tidligere har utgiftene til offentlig tjenestepensjon vært samlet under budsjettposten til Statens pensjonskasse, men nå er de fordelt på de ulike direktoratene og departementene. Målet er å synliggjøre pensjonsutgiftene for virksomhetene, men Vedum aner en annen og mørkere grunn. Han mener endringen er en dårlig forkledd unnskyldning for å kunne kutte i pensjonen ved neste korsvei, skriver Dagsavisen. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener dette er starten av et pensjonsran.

SP-lederen har nok rett! Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) velger å kalle det Pensjonsran – fase 2. For Fase 1 har nemlig vært aktivt i lengre tid. Og det er en sviende sannhet for alle gifte og samboende pensjonister. Regjeringen – både de tidligere og nåværende – har nemlig funnet ut at når pensjonistpar lever – dvs. begge to, gifte eller samboende – har de det økonomisk bedre enn enslige pensjonister. Derfor STJELER staten 17,5 % av gifte og samboende pensjonisters pensjon før skatt! Mens enslige får beholde 100 % før skatt! ALLE arbeids-takere har – gjennom sin yrkesaktive tid – betalt sin rettmessige andel til sin pensjon – uavhengig av sivil status. Da har selvsagt ALLE pensjonister RETT PÅ sin 100 % fulle pensjon – uavhengig av sivil status! Så trekkes en lav og rettferdig skatt til fellesskapet. Men – her ser vi altså statens Pensjonsran fase 1.

Det virker som om SP står alene om å kjempe mot vindmøllene mht. fase 2. Det gjør de ikke! MOD oppfordrer alle landets pensjonister til å stå fram og kreve at dette ranet – fase 1 – blir oppklart, avviklet, – og tilbakebetalt, og at vi alle støtter SP i kampen mot fase 2!