En pill råtten kirke

Bergen. Publisert 9.2.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: JH Media

Flertallet av prester og biskoper sørget for at den norske kirke falt enda noen solide trinn nedover på den moralske stigen. Det ble tillatt – i hvert fall fra prestehold – at homofile skulle få «gifte» seg i kirken.  Det første «paret» ble introdusert i TV-nyhetene 1. februar med opptak fra «vielsen» – dagen før ble de intervjuet i Dagsrevyen.  At råttenskapen bare øker blant visse pressgrupper er en ting, men at råttenskapen også stadig øker blant prester og biskoper, er en helt annen ting.  Vi har fått homofile prestepar og homofile biskoper som fornekter hva deres egen rettesnor, Bibelen, klart sier om homofili.  Her er det altså ikke snakk om fortolkning når det står svart på hvitt!  De lager sin egen forskrudde religion som skal passe inn i vår tids moralske forfall.  Kirken skal gjøres populær,- dørene skal bli videre, taket skal bli høyere.  Nå er kirkens tak blitt såpass høyt at det svever over veggene, og det er bare da å håpe at det går i oppløsning å faller ned på disse tomme respektløse preste-skallene med full tyngde!

Forrige kirketabbe, som for øvrig fortsatt er høyaktuell, er den norske kirkes antisemittiske holdning til Israel og jødene.  Her også går de imot sin egen grunnlære om hva Israel og jødene betyr i hele Bibelhistoriens fortid, nåtid og fremtid.  For noen få år siden kunne man i TV-nyhetene – med gru – se hvordan nyutdannete «jenteprester», bl.a. utenfor Stavanger domkirke, gikk rundt i full mundur med plakater mens de ropte «Boikott Israel!»  Da meldte undertegnede seg ut av den da såkalte statskirken.  Hadde jeg ikke gjort det da, hadde jeg i hvert fall gjort det nå!  Jeg kunne aldri tenke meg å være medlem av en kirke som fornekter sin egen lære og som turer frem som antisemittiske prester etter «beste» nazimønster.  Og nå har laget en forfalsket «homse-liturgi» tilpasset vår tids råtne moral.  Det hele er en klar parallell til hvordan det ville tatt seg ut hvis en avholdslosje begynte å servere alkohol eller en slankeklubb dag etter dag gikk på julebord for å ta igjen det forsømte.

Jeg vil oppfordre alle dem som fortsatt er medlemmer av den norske kirke til – i stedet for å ergre seg over kirkens enorme forfall de senere årene – melder seg ut.  Som medlemmer er dere medansvarlige for forfallet, og der finnes en lang rekke ekte kirkesamfunn som følger sin grunnlære.  Utmeldelse kan enkelt og greit gjøres over internett nå.  Den norske kirke kan ikke lenger betraktes som en sann kirke, men heller en tidsmessig pop-institusjon – åpen for hva som helst – bare den kan være «in» og tilfredsstille tidens blasfemiske holdninger!  Den norske kirke er blitt et skammens hus – i likhet med homofilien.  Altså to alen av samme forfalne «moral»!  Mitt sluttord er kort og godt:  FYDDA!