Politiet nedprioriteres, men ikke i Oslo

Publisert 31.7.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media

Der er visstnok bestilt flere nye politihelikoptere.  I årevis har der vært ytret berettigete ønsker om å stasjonære politihelikoptere rundt om i landet – f.eks. i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø – muligen flere steder.  Men man kan vel regne det som sikkert at hvor mange nye helikoptere som kommer, så blir de stasjonert i selvdiggerbyen Oslo.  Bare vent å se!

Bergen har en ny svært hurtiggående politbåt (bildet. red. anm.).  Den er svært lite i bruk grunnet pengemangel.  Og nå er det bruk for den som aldri før – ikke minst grunnet den meningsløse nye ordningen fattet av en sløv regjering – at sjøscootere nå kan få herje fritt omkring til andre sjøtrafikkerendes store skrekk og deres utallige advarsler.  Jeg går ut fra at politiets båt/båter i Oslo er i full drift med rikelige midler.  Bergen har faktisk langt større og mer trafikkerte havneområder enn Oslo, og et videre anvarsområde.  Men det gir kanskje de ansvarlige visse komplekser….?!

Så får vi selvsagt høre det velkjente gnålet fra justisminsteren om at politiet må prioriteres annerledes med de midler de har – så ordner nok alt seg!  Men det som forties fra regjeringshold er at politiet ikke en gang har resurser nok til å etterforske selv grove forbrytelser – og langt mindre yte den service overfor publikum som de har krav på,- som f.eks. ved innbrudd, simple tyverier, etc.etc.

At størstedelen av vei- og jernbanemidlene også går til Oslo og Østlandet vet jo alle,- men det er en annen debatt som bør komme opp etter hvert!