Post Mortem?

Publisert 13.7.2020
Foto: Sfm.no

Fra 1. juli 2020 skal der kun ombæres post annenhver dag.  Aviser skal visstnok unntas og sendes ut hver dag.  Hva er da til hinder for at også brevpost kan bringes samtidig??  Dette er jo enda en molbo-idè fra h.h.v. Posten og Samferdselsdepartementet.  Forrige molbo-idè var at all post skal sendes halve landet rundt til Oslo-området for sortering, mens hundrevis at ansatte ved f.eks. post-terminalen i Bergen ble arbeidsløse.  Poster man et brev f.eks. i Strandgaten i Bergen med adressat på Torgalmenningen, skal brevet først innom sortering på Østlandet – noe som beviselig gang på gang – har tatt fra 5-6 dager til flere uker!  Posten anno 2020!!  Det var visstnok bedre i middelalderen.  Men pakkeposten har visstnok øket betydelig de siste årene grunnet økende netthandel.  Den posten skal også sorteres.  Hvor er logikken da at brevposten ikke kan sorteres???

For få år siden skrøt Posten nærmest hemningsløst over at innenlands-post (brev) skulle ta maks 2 dager.  Jeg har selv mottatt post for sent fra sykehus hvor jeg har mistet time.  Hvem skal da betale gebyret for uteblitt fra time?

Norge sløser bort milliarder hvert år på all verdens bistand til de mest meningsløse regimer og prosjekter.  Da har landet forsynemeg også god råd til å holde i gang lokal post-sortering!   Hele opplegget slik det er i dag kan bare beskrives med ett ord:  Galskap!

La oss få Postverket tilbake – med Postbanken – vi (Staten) har råd til å holde det i gang som tidligere!

Wilfred Høsteland