Presse-ansvaret som forsvant

Publisert 6.12.220.
Foto: Colourbox

Tar norsk presse sine brukere og pressens egen ”Vær Varsom-plakat” på ramme alvor? Det er meget god grunn til å stille flere spørsmål i denne forbindelse. Radio-lyttere, TV-seere, papiravis-lesere, nettavis-lesere osv., er alle kunder av media. De er alle brukere av de tjenester som media tilbyr. Foruten alle disse, ville ingen medier overleve (selv med offentlig støtte).

Fra ord til handling

Norsk Journalistlag krever at ”Vær varsom-plakat” skal følges av enhver som er medlem av organisasjonen. Det er et krav som slettens ikke er urimelig på noen måte. Flere redaktører i den norske etablerte pressen, har gjennom tidene fått kraftig kritikk i frie og alternative medeier. Årsakene kan direkte knyttes til bevisste utelatte fakta i en spesiell sak, fakta er blitt forvrengt, fakta er helt enkelt blitt nektet framført, eller at en av partene eller flere i en sak, ikke har fått anledning til å uttale seg eller motbevise framsatte påstander og/eller falske anklager.

Det er svært viktig for alle redaktører og journalister å særlig notere seg hva som står i selve innledningen til pressens egen «Vær varsom-plakat». Den handler om pressens «samfunnsrolle», her gjengitt i uthevet tekst, og med kommentar fra artikkelforfatter.

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

Kommentar: Sfm.no representerer så absolutt den frie og uavhengige pressen i Norge. Her bekrefter også plakaten det jeg som både frilansjournalist og redaktør, hele tiden har hevdet og påpekt, ikke minst hensett til demokratiet som fortsatt påstås fungere godt i vårt land. Det kan man virkelig stille flere spørsmål om. Alt som media presenterer, hverken må eller skal være «politisk korrekt». Man må tåle at andre sannheter og fakta kommer fram i lyset.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Kommentar: Når representanter for frie medier eksempelvis reiser legitim samfunnskritikk, så må ikke disse bli kneblet av andre medier og deres representanter, fordi at de lar ulike syn komme til uttrykk og til kjenne. Da kan ikke de sistnevnte påberope seg å være tilhenger av presse- og ytringsfrihet.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

Kommentar: Her sier ”Vær Varsom-plakaten” klart og tydelig at media må verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Og ingen må gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt osv.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Kommentar: Her bekrefter altså ”Vær Varsom-plakaten” at også frie medier, har full rett til å informere om og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. Hvorfor knebler da mange i den etablerte pressen uavhengige journalister og medier som etterlever pressens soleklare rett og plikt?

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Kommentar: Hva er det sfm.no hele tiden har forsøkt å etterleve siden oppstarten den 1.1.1998? Jo, nettopp det ”Vær Varsom-plakaten” gir soleklart uttrykk for. Det framstår derfor som et meget stort paradoks når etablerte medier, ikke engang våger å referere til bevislige og reelle fakta som også sfm.no, gjennom mer enn 22 år, har formidlet til sine brukere.
I løpet av alle de årene som sfm.no har eksistert, så har ingen kunnet påpeke mangel på troverdighet fra vår side. Så hvorfor da være så fryktelig engstelig for det sfm.no publiserer, og det gjelder også enkelte «frie medier» (?)

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør