Prosjektet” Menn i Helse” må utvides

Publisert 17.3.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nå annonseres det igjen om prosjektet menn i helse.Gjennom satsningen «Menn i helse» prøver man å få flere menn ut i helsesektoren. Alle ønsker flere menn i helsesektoren, men da holder det ikke med et begrenset antall hvert år. ” Menn i helse” tilbyr et komprimert utdanningsløp for menn som ønsker fagbrev og fast stilling som helsefagarbeider. Målgruppen er menn i aldersgruppen 26-55 år som er arbeidssøkere og som har økonomisk støtte fra NAV.

Hva slags begrunnelse ligger bak at man ikke kan være eldre enn 55 år? Man skulle vel tro at mange menn over 55 år også er skikket til å arbeide i helseyrket.Det heter seg at alle kvalifiserte søkere vil bli kalt inn på intervju. Det høres jo flott ut. Hvorfor blir kun 30 menn i Trondheim av over 100 kvalifiserte valgt ut til en tolv ukers praksis som helserekrutt på sykehjem for å prøve ut omsorgsyrket? Det må da sannelig være mulig å øke dette antallet dramatisk.

Etter disse 12 ukene så velger man ut de 20 best egnede og motiverte kandidatene som får fast stilling og et komplett og økonomisk avklart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Begrunnelsen for at man reduserer antallet er skoleundervisningens plass. Helsevesenet opplever et stort behov for utdannet helsepersonell, og beregninger viser at det vil mangle 57.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2035 i Norge. I dag er det dessverre kun en av ti ansatte i tjenesten menn, og potensialet for å øke andelen er derfor betydelig.

Prosjektet” Menn i Helse” er avhengig av forpliktende samarbeid mellom NAV lokalt og deltakende kommuner. Menn i helse prosjektet har også samarbeid med Fylkeskommune og Statsforvalter. Da må sannelig ordningen med” Menn i Helse” mangedobles. Her har man mulighet til å redusere antallet arbeidsledige samtidig som man får mange dyktige mannfolk ut i helseyrket. Vi snakker om kvalifiserte menn og dem er det absolutt mange av.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre og Trøndelag fylkesting