Psykiatrien bør overlates til fagfolk

Publisert 12.7.2023
Foto: Colourbox

Takk til Thomas Lysø og Reidar Albertsen fra Trondheim Frp som løftet opp temaet psykiatrisk oppdrag i Adresseavisen.

Politiet i Trondheim rykker ut i snitt 4,6 ganger hvert eneste døgn til oppdrag som omhandler psykiatri. Hvis man ser til Bergen og Stavanger så har de der egne spesialtilpassede ambulanser som rykker ut på slike oppdrag. De fleste oppdragene kan løses ved at psykisk syke får et tilbud om transport til behandling som er preget av respekt, likeverd og faglighet.

Tiden er inne for å få tilsvarende ambulanser i Trondheim og som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre skal jeg ikke slippe dette forslaget, men løfte det opp i bystyret som representantsforslag.

Diskusjonen om en psykiatriambulanse er ikke ny

Tilbake i 2010 gikk et forslag om å opprette psykiatriambulanser i hele landet gjennom i Stortingets justiskomité, men forslaget ble stoppet i Stortinget. Ideen om en «psykebil» eller sivil transport av psykisk syke, er ikke ny.
Flere helseforetak i Norge har gjennomført prøveprosjekter med psykiatriambulanse, noe både Bergen og Stavanger allerede har etablert.

Alle er enige om at en psykiatriambulanse kan spare politiet for mye tid og ressurser, samtidig som at pasientene får en mindre stigmatiserende og mer verdig transport. La oss sammen politisk få vedtatt dette i Trondheim bystyre.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre