Vi kan ikke pumpe sykepleiere opp av Nordsjøen!

Publisert 8.8.2017

Av: Terje Larssen. Sentralstyremedlem Demokratene i Norge
Illus.foto: Colourbox

MDG går inn i valgkampen med budskapet der de vil legge ned hele den norske oljeindustrien, noe som igjen vil føre til kollaps i finansnæringen, og en velferdsstat på vei rett ut stupet. Det er vell neppe bare Demokratene i Norge som begynner og bli mektig lei av denne retorikken, der en sjikanerer tusenvis av kvinner og menn som gjør en kjempejobb for fedrelandet, der de bl.a. sørger for at den norske velferdsstaten fortsatt er bærekraftig på sikt!

Denne fantasi-politikken som nærmest er tatt ut av bøkene til norske folkeeventyr samlet av Asbjørnsen og Moe. Problemet til MDG er at Asbjørnsen og Moe er langt mer troverdig enn hva MDG serverer i denne valgkampen, en hån mot norske arbeidsplasser! Når det er sagt, så er Demokratene enige i at det grønne skiftet kommer, og at det er nødvendig med de miljøutfordringen som vokser i omfang. Det som er MDGs problem er at de tror de er på hugget og har en moderne opplysende politikk – det har de ikke.

MDG snakker om at når store deler av næringslivet er lagt ned, så skal vi leve og produsere miljøteknologi som ikke engang er på tegnebrettet. Har galskapen ingen ende? Demokratene mener at skal vi få til et reelt grønt skifte, så er det viktig nettopp og ha med på laget disse miljøene som kapitalkreftene i olje industrien, ikke minst finansnæringen, og som på sikt er like interessert i at det grønne skifte skal lykkes! Rasering av det norske næringslivet kan da ikke være noen løsning på dagens miljøutfordringer? Her har Demokratene full støtte fra forskermiljøet ved NTNU.