Pussig faktum!

Publisert 21.8.2023

Organister er delt i tre grupper: De som kun vil spille på pipeorgel, de som foretrekker digital-orgelets mange fordeler, og de som spiller like gjerne på hva som helst. Men hva slags biltype foretrekker organistene? Er det da slik at pipeorgel-entusiastene kun vil kjøre fossilbiler, digital-organister kun kjører elbil, og de fleksible kjører hva som helst? Logisk sett ville det vært slik. Men i de tre leirene er ikke valg av bil lik valg av favoritt-orgel. Der henger prinsippene i en langt tynnere tråd. Orgel er kultur, og bil likeså.

Terje Haugom
Fleksibel organist, kjører diesel.