Quo vadis, E-16?

Publisert 30.8.2021
Foto: Wikipedia

Viktigste vei-forbindelsen mellom Vestlandet og Østlandet – E-16 – ligger og lider i samferdselsminister Hareides (KrF) skuff. Det virker som om han – som er fra Bømlo – ønsker å prioritere Hordfast/E-39, før noe skjer med den ras- og ulykkes-forfulgte E-16 fra Trengereid til Bulken/Voss. Ikke bare raser jord, stein og snø daglig ned på kjørebanen, men nå viser tunnel-takene tendenser til å slippe ned stein av ulike størrelser. 40 – 50 tunneler – sprengt og usikret på gamlemåten – er hva trafikantene må utsette seg for – dag som natt. Ofte må veien stenges pga. rydding etter ras. Mye verdifull tid går tapt av samme grunn. Alle de til dels krappe og uoversiktlige svingene har også ført til mange møteulykker.

Fergeturene som inngår i nåværende E-39 (som i Sverige og Finland er gratis), er direkte bra – særlig for yrkessjåførene. Slappe av i kafeteriaen med en kaffekopp, rundstykke og en avis, må da være mye mer givende enn å halse av gårde i 80 – 90 km/timen! Men «smaken» er jo så forskjellig …

En NY E-16 Trengereid – Bulken vil måtte gå hovedsakelig i tunnel. Norge har råd til 2-felts tunnelløp i begge retninger, med flust med rømningsdører mellom tunnelene, belysning og ventilasjon av beste slag, nødsamband og sikringsutstyr, slik EU-direktiver forutsetter. Og med god nok takhøyde til traileres og bussers maksimalt lovlige høyde. Taket og veggene må forsterkes og støpes som et «betongrør», der ingen stein kan falle ned og knuse både folk og kjøretøy. Avkjøringer som rundkjøringer inne fjellet (som i begge ender av Hardangerbrua) til steder som Stanghelle, Dale, Bolstad og Evanger. Dette er mulig å få til, men det må politisk vilje til, og det må startes NÅ! E-39 har nærmest null rasfare! Det må prioriteres RETT!

Terje Haugom, Demokratene