Radikale islamister må utvises – ikke premieres!

Publisert 26.1.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: Colourbox

For 10 år siden ble en kvinne ved navn Kadra, da 26 år gammel og av somalisk opprinnelse, slått ned og stygt mishandlet av angivelige ”trosfeller” i Oslo. Hennes hjertesak var kampen for de mange undertrykte muslimske kvinnene. Det handlet altså om en ung kvinne med et åpent og moderat syn på Islam, ikke et vilt rovdyr.

Det er totalt forkastelig når selvpåståtte ”troende” muslimer angriper andre trosfeller, og utøver vold og avskyelig kriminalitet i religionens navn. Man kan virkelig bli skremt over kvinnesynet og kvinneforakten til mange mannlige muslimer. I klartekst er deres holdninger svært fryktinngytende. Ethvert fredeligsinnet menneske finner det totalt forkastelig når ”troende” angriper andre trosfeller og utøver ren vold.

Norge huser i dag en god del muslimer som ikke akter å innrette seg etter våre gjeldende lover og regler. Slike som aksepterer og forherliger vold, terror, selvmord og voldtekt osv., har intet å gjøre på norsk jord. Slike mennesker vil ikke integreres, men i stedet fortsette med samme livsstil og rene ukultur – som de praktiserte i landene de kom fra, og hvor andre muslimer og kristne daglig må sloss for sine liv og retten til å få leve i fred.

Verdens muslimer er godt kjent med at Islam er den religion som er mest i fokus, hovedsakelig grunnet all vold og terror som den dessverre har ført med seg. Norge og nordmenn, herunder alle ikke-norske borgere og innbyggere, har krav på å bli sikret mot ekstreme og radikale krefter, slike som bruker religionen for egen vinnings skyld – ikke minst politisk, samtidig som de utøver avskyelig kriminalitet. Noen politikere tror at de er i stand til å avradikalisere slike elementer, ved å gi dem penger til livsopphold, skolegang og bolig. Og etter at slike har vært med på å slakte ned en rekke mennesker. Altså skal de premieres for sine grusomme gjerninger.

Det er på høy tid at enhver radikal islamist utvises fra Europa. Slike ødelegger så mye for moderate muslimer, som i mange år – på en god måte, har tilpasset seg våre forhold, våre kulturer og våre levevilkår. Det er slettens ikke rettferdig at disse skal lide for andres utspekulerte djevelskap og rene ondskap. Det er ikke for ingenting at myndigheter i flere europeiske land, nå raider moskeer og boområder med mange bosatte muslimer. I flere moskeer er det funnet store pengesummer, smuglergods og illegale våpen. Slike funn har allerede skremt en rekke vesteuropeiske politikere og myndigheter til nødvendige handlinger av sikkerhetsmessige årsaker. Det samme må gjøres i Norge.