Rasisme – en bevisst misbrukt betegnelse

Publisert 31.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Wikepedia

Venstresiden har gjennom årene likt å  leke seg – ofte klart bevisstløst – med ord og uttrykk som de i mange tilfeller tydeligvis ikke har visst betydningen av.  Men det å strø omkring seg med «flotte» ord – enten de har negativ eller positiv betydning – ser ut til å være like aktuelt til enhver tid.  Spesielt ord som de mener er negative.  Under Vietnamkrigen i sin tid, ble USA beskyldt for imperialisme.  Det var jo selvsagt et ganske malplassert uttrykk i den sammenhengen, men svært mange av dem som gikk i demonstrasjonstog på den tiden var ungdommer som knapt var tørr bak ørene, og som egentlig ikke visste hva imperialisme var.  Men ordet var jo fint – og de håpet vel på at USA skulle bli fornærmet – ja kanskje irritert!    Men det klarte de nok ikke.

Tidene forandrer seg, og i våre dager er det nye situasjoner som har skapt nye misbrukte betegnelser – svært ofte basert på ren skjær uvitenhet.  Jeg sikter i første rekke til ordene rasist og rasisme.  Det som egentlig gjør det hele litt morsomt, er at svært mange av dem som bruker disse ordene selv står for rasisme i ordets rette betydning!  Her har vi f.eks. den såkalte Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp, KFUM/KFUK, og en håndfull andre venstrevridde organisasjoner eller interessegrupperinger.  Også partiene Rødt og SV.  Her gjelder det bl.a. Midtøsten, hvor Islam de siste årene er blitt klassifisert som en egen rase av bl.a. de her nevnte organisasjonene.  De samme organisasjonene er som kjent fiender av Israel og jødene, og er følgelig de egentlige rasistene.  Det er også blitt «rasisme» å kritisere muslimene og deres idiotiske tildekkende klesdrakter som ikke akkurat medvirker til å bli inkludert i bl.a. det norske samfunn!  Det blir vel snart rasisme å kalle muslimene islamister også. Våre medier har jo spekulativt klart dette ved å kalle voldelige muslimer for islamister og «fredelige» av samme «rasen» for muslimer!  Kanskje der finnes en Koranen for islamister og en for muslimer….?  Dette bør vi sannelig i rettferdighetens navn få bedre forklart!

Når kritikk av Islam/muslimene i forskjellige sammenhenger er blitt »rasisme» (likeledes å begå den store forbrytelsen å kalle en farget person for neger!) – også er blitt rasisme, da er også dette en side av den ytringsfriheten vi her i landet mer og mer blir kneblet for.  Der er faktisk en parallell til venstresidens mesterlige løgnpropaganda gjennom etterkrigs-årene hvor disse mer eller mindre røde (og dels rødbrune) har prestert å plassere nazismen på ytterste høyre fløy når den vitterlig hører hjemme på ytterste venstre fløy!  Nasjonalsosialisme – her har de altså gjort det helt store å plassere en form for sosialisme på ytterste høyre fløy!  Det er sannelig godt gjort – slikt kaller man massesuggesjon og hjernevask!  Så verden bedrar og vil bedras.  Men venstresiden og dens organisasjoner kan jo begynne forbedringen av seg selv ved å anskaffe seg en fremmedordbok! Det er en god begynnelse til å få litt mer vett og flere facts inn i skallene!  God bedring!