Regjeringen vil kvitte seg med landbruket

Åndalsnes. Publisert 251116.
Av Per H. Midtgaard
Illus.foto: Colourbox

Sist onsdag fikk vi en endelig bekreftelse på Frp,s ønske om å legge ned norsk landbruk. I TV-programmet ”Motvind”, ble det klargjort at små og middelstore bruk. Ikke kan regne med regjeringens støtte.

Tidligere landbruks og matminister Sølvi Listhaug forsøkte seg på en liten bløff, da hun kunne meddele seerne at det vil bli gitt økonomisk støtte til små og middelstore bruk, noe som er vel kjent at det akter ikke denne regjeringen å gå inn for. Her er det kun store bruk som er interessante. Programmet var lagt til et småbruk oppe ved Tolga i Østerdalen. Og her var det sønnen Sebastian Joten Langsjøvold som mannen med samboer Sofie var beredt til å overta bruket.

Men det viste seg å by på vesentlige problemer. Driftsbygningen måtte fullrestaureres. Og med de krav som det nå kreves av landbruksmyndighetene, så ble det avgjort at melkeproduksjon måtte skrinlegges. Ved henvendelse til gården ble det i dag opplyst at disse to ungdommene har gitt opp drømmen om å kunne starte opp som melkeprodusenter. De satser nå på ammedyr (kjøttproduksjon) og i tillegg finne seg en tilleggsinntekt utenom gården.

Det kom også frem i programmet, at daværende landbruksminister Listhaug hadde foreslåtte i statsbudsjettet i fjor, å innføre en ekstraskatt, for dette bruket, anslått til 100 000 kr, ved overtaking fra far til sønn, beregnet etter brukets verdi. Riktig nok så ble ikke denne meningsløse skatten vedtatt. Men den politiske intensjonen fra Listhaug og regjeringen er det neppe å ta feil av. Det er ingen tvil lenger – denne regjeringen ønsker å kvitte seg med vårt landbruk.