Regjeringen Solbergs kjerringa-mot-strømmen-politikk!

Tjenerne som ble herrer

Publisert 21.4.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Flicker  

I et hvert demokrati velger man inn politikere som skal tjene oss. Vi – velgerne – skal komme med både ønsker og krav – også når det gjelder hvordan våre skattepenger skal forvaltes.  Gjennom tidene (men det var tidligere!) – forbandt man gjerne Høyre som et parti som var mot overformynderi. Folket skulle ha det avgjørende ordet. Diktatorer/tyranner var det motsatte. De styrte folket med jernhånd og eide ikke respekt for folkets ønsker og meninger.  Når jeg nevner dette i fortid, så skal jeg selvsagt straks tilføye at slik er diktatorene/tyrannene også i dag – vi har nemlig en del av dem fortsatt, dessverre.

Både Høyre, FrP og andre politiske partier – pluss flertallet av folket – har gjennom årene bebreidet Arbeiderpartiet for å overstyre folkets ønsker – tatt seg friheter m.h.t. å robbe folk for mer og mer penger til flere og flere avgifter og byråkrati.  Disse bebreidelsene har selvsagt hvert høyst berettiget. Gjennom tidene er det utvilsomt hovedsakelig AP som har gjort Norge til et høykostland.

Men tilbake til politikernes respekt – og manglende sådanne – for velgerne. Hvem skulle tro at den i dag sittende regjering skulle bli verstingen m.h.t. å overstyre folkeflertallets ønsker og krav? En diktatorisk Høyre/FrP-regjering? Ja for det er jo utvilsomt det vi har fått. Da statsminister Erna Solberg for noen år siden ble gjort oppmerksom på noen av disse forholdene under et nyhets-intervju, svarte hun frekt at «vi gjennomfører jo bare det vi gikk til valg på!»  Det er ikke sant! De gikk ikke til valg på å overstyre/motarbeide folkeflertallet. De gikk ikke til valg på å neglisjere ekspertenes anbefalinger og folkets klare ønsker! Jeg har tidligere vært inne på en del av disse diktatoriske sakene her i spaltene, men skal her nå bare svært kort minne om en del av de store eksemplene på regjeringen Solbergs kjerringa-mot-strømmen-politikk:

Det gjelder regjeringens helt feile forståelse av ordet reform. En reform er som regel ment å være en endring til noe bedre. Men ikke for regjeringen Solberg og dens hensynsløse statsråder. Stikkord er f.eks. Sykehusreformen, politireformen, svekkingen av Forsvaret, kommune/fylkesreformene, skolereformen, m.fl. – og tvangsinnføringen av DAB-radiosystemet som eneste norske radiosystem. Dette var riktignok foreslått før dagens regjering kom, men den kunne og burde vært stoppet etter sterke råd fra bl.a. sikkerhets-organisasjonene som vet bedre – nemlig at FM-systemet virker best og sikrest i slike sammenhenger. Alle de andre nevnte «reformene» – (les tvangs-gjennomføringene) – ble bestemt frarådet fra et helt klart folkeflertall! Og enhver øyner vel at regjeringen også planlegger å slakte NSB til fordel for utenlandske tvilsomme selskaper – altså samme generaltabben som Høyre-regjeringen Thatcher gjorde i Storbritannia. Var det noen som trodde at Høyre var et såkalt verdikonservativt parti som følgelig ville ta vare på vårt arvesølv? Da må dere tro om igjen!

Til høsten har vi muligheten til å skifte ut de blå diktatorene med de ditto rødgrønne. Men for å unngå nettopp det så vil jeg anbefale å dytte Senterpartiet og/eller Kystpartiet et enda større stykke fremover og oppover. Disse partienes ledere har vist seg å ha beholdt det politiske vettet og ansvaret og at de fortsatt respekterer folkets vilje! Det er slike politikere vi ønsker og trenger nå! La oss få inn våre politiske tjenere. Det er nemlig OSS de er satt for å jobbe for!