Rekordhøye boligpriser gjør ikke unge boligkjøpere mindre selvsikre

Oslo. Publisert 13.12.2016

Kilde: Nordea/Cisionnews
Illus.foto: JH Media

De aller fleste tror de vil klare å kjøpe egen bolig før de har fylt 30 år. Samtidig må flere unge få hjelp fra foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet.

Den kraftige økningen i boligprisene virker ikke å ha virket inn på unges tro på egen mulighet til å kjøpe bolig. I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Nordea svarer et stort flertall av de spurte at de tror de vil eie egen bolig mens de ennå er i 20-årene. 93 prosent av unge (mellom 18 – 23 år) tror de vil klare å kjøpe sin egen bolig før de har fylt 30 år.

– Dessverre samsvarer ikke dette med det bildet vi ser hos unge som forsøker å etablere seg i boligmarkedet. Vi merker at mange har alt for store forhåpninger til hvor mye gjeld de kan klare å betjene, sier adm. direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Av de spurte i aldersgruppen 18 – 23 år svarer 66 prosent at de tror de vil ha gjennomført kjøp av sin egen bolig før de har fylt 28 år. 7 prosent oppgir at de allerede har kjøpt egen bolig, og kun 1 prosent svarer at de tror de ikke vil kunne kjøpe seg egen bolig.

Prisøkningen i boligmarkedet har vært kraftig i de store byene, særlig i Oslo. Men selv i hovedstaden har unge stor tro på å få kjøpt seg egen bolig. 79 prosent svarer at de forventer å ha kjøpt seg egen bolig før de har fylt 30 år.

Samtidig viser tall at flere nå får økonomisk hjelp i forbindelse med boliglånet. Det siste året har Nordea sett en tydelig økning i antallet lån der det mottas hjelp fra foreldre eller andre som står utenfor husholdningen. De siste månedene har hvert femte lån til unge lånetagere en medlånetager utenfor husholdningen.

– Tallene for slike lån har økt med rundt 25 prosent det siste året. Det er fint å få hjelp av foreldre, men vi må oftere minne kunder på at et boliglån er noe du skal leve med i lang tid, sier Storset.

Som regel er det foreldre som i større grad nå går inn i lån for å hjelpe de unge.  Dette gjelder både unge single, men også unge par.