Rettigheter /friheter hele livet fra vugge til grav

Publisert 28.8.2023
Foto: Colourbox

Leser i flere aviser, derav Moss Avis og Nidaros om Ole Andreas Steen (31) som kjemper frem tre ord: – Jeg vil dø! 31-åringen har for alvor startet prosessen for å få aktiv dødshjelp, men håper selv at livet ebber ut før tommelen trykker på «dødsknappen». Han frykter livet mer enn døden. Han er helt sikker på at aktiv dødshjelp er det eneste riktige.

Pensjonistpartiet som jeg representerer skal være et parti som skal vokte de rettigheter Grunnloven sikrer den enkelte borger som eiendomsrett, næringsfrihet, personlig frihet, trosfrihet, ytringsfrihet, rettssikkerhet og personvern. Menneskerettighetene skal ikke glemmes. Bruddene på menneskerettighetene er et stort problem som det til enhver tid må taes alvorlig og kjempes imot.

Pensjonistpartiet har som oppgave å ta tak i slike brudd og påse at de menneskelige rettighetene til enkeltindividet blir respektert og fulgt. Det er nok av politikere i dette samfunnet som ikke løfter en finger i slike saker for selv å tape ansikt. Det at frihet er blitt så viktig i vårt samfunn gir oss mange valgmuligheter, men denne friheten kan også være tung å bære.  Det å ta egne valg er en innviklet oppgave, og friheten kan også bringe med seg angst, uro og forvirring.

I dag kan man velge det meste fra vugge til grav, men en avslutning av livet er ikke akseptert utført i Norge. Aktiv dødshjelp er straffbart etter straffeloven i Norge. Begrepet dekker normalt to ulike former for hjelp.

a) Assistert livsavslutning: Dette er når en lege skriver ut en resept på dødelig medisiner som pasienten selv må innta. Dette skjer vanligvis ved at pasienten blander medisinen ut en væske som så drikkes, men det kan også skje intravenøst hvor pasienten selv åpner slangen slik at medisinen går inn i kroppen.

b) Eutanasi: Det er begrepet som brukes når en lege setter en injeksjon på pasienten i den hensikt at pasienten skal dø. Sveits er det eneste landet i verden som i flere år har hatt en åpning for at utenlandske statsborgere kan få aktiv dødshjelp hos dem. Nå har også Belgia åpnet for denne muligheten og med årene har flere og flere land begynt å tilby aktiv dødshjelp.

Prosessen fram til et eventuelt grønt lys for å få hjelp til å avslutte livet er imidlertid lang. For Ole Andreas betyr det mange og lange møter med leger, psykologer og terapeuter, her i Norge. I Norge har et av argumentene mot aktiv dødshjelp vært at vi har såpass god palliativ behandling, at ingen pasienter skal behøve å lide i sluttfasen.  Har vi virkelig det?

Det er ikke alle sykehjem som har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre god palliativ behandling. Derfor hender det at pasienter ikke får mer morfin tross store smerter, ettersom legen er redd morfinen vil ta livet av vedkommende. Jeg ønsker at Pensjonistpartiet skal følge opp sitt mål om mest mulig frihet fra vogge til grav.

Pensjonistpartiet og andre partier må tørre å ta opp temaet Assistert livsavslutning / Eutanasi selv om jeg vet at temaet er temmelig omdiskutert. Det er viktig at man også i Norge har rettigheter hele livet fra vugge til grav og spesielt i de tilfeller hvor den enkelte ikke ønsker å bli holdt i live med kunstige midler.

Svein Otto Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag