Rettsskandaler i «rettsstaten»

Publisert 31.10.2022
Foto: Sfm.no

Norge topper statistikken om justismord i. Den ene verre enn den andre. Jeg skal ta for meg straffe og sivile saker, men det omhandles aldri når rettsapparatet gjør feil i sivile saker. For feil gjøres der også og skadene for den tapende part kan være like ødeleggende som en som på feil grunnlag blir dømt skyldig i en straffesak.

Vi kan jo begynne med Orderud saken. Denne saken ble sønnen og hans hustru og to andre dømt for å planlegge drapet. Ingen ble dømt for å ha skutt og da anser jeg denne saken for ikke oppklart. Etter denne saken ble det begått flere drap, der de også hadde dømt en tilbakestående mann for drap. Det var en privat etterforsker som satte i gang med den saken. Enden på dette ble full frifinnelse, men det fikk ikke den dømte oppleve, for han døde i fengselet. Det har florert mange slike saker.

Hva så med Birgitte Tengs saken. Fetteren hennes ble arrestert som drapsmann og han ble dømt i tingretten, men ble frifunnet i lagmannsretten, men allikevel den delen om erstatning, den ble stående. Hvorfor? Enten er man skyldig eller uskyldig. Den erstatningssaken skulle falle med en gang han ble frifunnet i lagmannsretten, Ente et man altså skyldig eller ikke. Det skal være slik i en nasjon som kaller seg rettsstat. Det skal i en rettsstat være like vanskelig å få en person fradømt sitt levebrød enn å få noen dømt i en straffesak. Om det ikke er så, kan ikke Norge kalles for rettsstat, for da er det ingenting som fungerer.

Hva så med Baneheia saken, der Andersen uttalte at det var Kristiansen som hadde lokket han med på forbrytelsen. Hvordan kan politiet tro på Andersen når det mobilen til Kristiansen ikke var i området og at bevisene sier Kristiansen ikke i det hele tatt hadde rørt noen av jentene. Det er riktig at Kristiansen skal ha full erstatning, men her må etterforskerne straffes for slurvete jobb som har frarøvet Kristiansen mange år.

Det beste ville være att disse etterforskerne blir fjernet fra politiet som ubrukelige, kanskje bli degradert til vanlig politikonstabel. Slikt slurv vi her har sett vedrørende Baneheia saken, er en stor fare for folks trygghet om en eller annen er på ett eller sted og en person som bærer nag til denne personen anmelder han for ett eller annet og personen blir dømt, uten å ha vært på åstedet. Dette er skremmende, når det eksister politietterforskere som ignorerer DA spor eller att vedrørende mobiltelefon ikke var i nærheten.

Slike rattsskandaler vi her har sett rundt 80 og 90 tallet som vi her har sett både i straffesaker og sivile saker skal ikke forekomme i en rettsstat, forblir en uskyldig dømt, eller en person blir fradømt sitt levebrød, har domstolen helt sett bort fra Grunnloven.

Hans Bauge
Samfunnskritiker