Så var det trygdeoppgjøret 2021. Hele 7 kroner netto folkens!

Publisert 21.2.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er nesten sånn at man ikke vet om man skal le eller gråte når første innbetalingen for 2022 kom på konto. Før jul og etter jul så var differansen i måneden på opp syv kroner i måneden for mitt tilfelle… Tenk dere folkens hele SYV kroner! En formidabel økning?? Altså i underkant av hva en smørpakke koster… Det verste er jo at man kan dokumentere dette via bankutskriften hvor der fremkommer hver eneste måned hva som kommer inn fra NAV??!!

Hvordan er slikt mulig spør man seg.. Joda, dette er det altså våre folkevalgte velger å «sette pris på» en pensjonist på… Mer er man ikke verd, altså ikke så mye som kostnaden for en pakke «First Prise» margarin en gang…den koster nesten 12 kroner…Altså da går kjøpekraften NED??? Altså man sakker akterut… I tillegg så taper man altså 10 % av grunnbeløpet fordi man har en vielsesattest hos presten i kirkebøkene?? Dette gjelder begge ektefellene i en husstand. Hvordan våre politikere tenker er jaggu ikke helt å bli klok på, men selv får de minst firegangen det to minstepensjonister får i pensjon når de tar inn sin, kanskje enda mye mer.

Dette viser vel at de ikke bryr seg om landets besteforeldregenerasjon eller oldeforeldregenerasjon i noen tilfeller, selv om disse ikke trenger være mer enn i slutten av sekstiåra?? Kan man da bare si at de får det til disse politikerne som meler sin egen kake fremfor å takke dem som stemte dem dit de er i dag??? Jeg ser i alle fall ingen å gi en stemme til når man ser sånt.

Ellinor Nerbø