Saksøke har du rett til, men får du medhold? 

Publisert 22.3.3021
Foto: Sfm.no

Det er en menneskerett å saksøke de du vil. Spørsmålet her, er om du kan vinne frem. Menneskene er individer, som ikke på forhånd kan vite om deres avhengighets forhold. Avhengig blir du av tobakken, men det er ikke alle som utvikler kreft som følge av dette. Det er det faktisk genene den enkelte har som bestemmer dette. Skal du saksøke tobakksindustrien? Da må du også saksøke staten, for staten tjener mye mer i avgifter enn hva en tobakkspakke koster. Det er disse avgiftene som staten sier at de setter på tobakken, for at folk ikke skal ha råd til å røyke, men det er galt å bruke økonomi på det. For en som røyker mye, og da mener jeg mye, som å tenne en ny røyk med stumpen av forrige. Om denne ikke har penger av en liten trygd for å klare å finansiere tobakksbehovet, da kan denne ty til kriminalitet for å finansiere sitt tobakksforbruk. Har du klart å utvikle kreft, har du rett til den behandlingen som kan få deg frisk, uansett om det er selvforskyldt. Røyker du hele dagen som nevnt overfor, har du ett sykelig behov og trenger hjelp, og det har du rett til etter loven, faktisk Grunnlovens § 92. Staten tar så mye penger inn i tobakksavgift, så det er ikke noe spørsmål engang.

Narkotiske stoffer er egentlig greit. For det er etter loven forbudt. Saksøker du noen, må du saksøke enten de som smugler eller langeren, men da må du ha personalia på den eller de som er skyld i ditt ødelagt liv, men da spørs det om du overlever til rettssaken. Du er da heldig om det er politiet som finner deg først. En narkoman er en syk person og har rett til behandling etter loven. Jeg får nevne Grunnlovens § 92 også her. Det er ikke så lenge siden at de puttet alle som brukte bl.a. Amfetamin i fengsel, gjerne 10 mnd., men får en del år siden var jeg forsvarer i en narkotika sak i Bergen, da eksisterte ikke den før nevnte § 92, men menneskerettsloven eksisterte og der står det. Her fikk jeg medhold og den dømte ble satt i varetekt til plass ble opprettet.

Alkoholen er skyld i de fleste ødelagte ekteskap. Alkoholen kan brukes som medisin, men det er i små mengder. Overskrider du det, blir alkoholen å regne som gift. Drikker du mye alkohol og da mener mye. Da kan og vil 2 ting skje. Da dreper noen av de millioner av hjerneceller du har, så kan leveren ta skade. Du må være en durkdreven alkoholiker før du merker noe, men har du blitt så avhengig at du erstatter morgenkaffen med en drink og i tillegg erstatte resten av frokosten med 2 eller drinker, da har du sunket dypt, da trenger du hjelp og hjelp har staten plikt til å tilby også her, etter den samme § 92

Hans Bauge 
Samfunnskritiker