Samfunnet må ikke gå helt av skaftet!

Publisert 15.3.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Verden har for tiden 2-kanals hysteri. I den ene kanalen driver Greta Thunberg og MDG-folk & trosfeller og blåser i dommedagsbasuner, og i den andre kanalen dundrer virus-profetene på krigstrommer. Verket som høres i alle media, kan gjerne kalles «Requiem for klima og virus-syke». Volumet kalles forte fortissimo (ff), og verdens skjelvende horder står på kanten av stupet. Ingen piano pianissimo (pp) her, nei! Hysteriet rir verden, og profetene spår verdens undergang pga. klima- og virus-krise! Jo da, månen er en ost…

Nå er det på tide å tone ned begge deler! Klima-hysterikerne (de grønne) og medienes opphausing av corona-virusets dommedags-virkninger, er så til de grader overdrevet, at det lukter svidd! Det hele dreier seg faktisk om naturens gang, med varme og kalde perioder, og en influensa-liknende forkjølelse. Alvorlig syke personer med immun-forsvar ned mot null, vil være i faresonen for et alvorlig sykdomsforløp. Det finnes jo antibiotika ved f.eks. lunge-betennelse. Normalt friske mennesker takler dette med noen rolige dager hjemme fra jobb eller skole, paracet og nesespray. Og effektiv hånd-hygiene.

Samfunnet må ikke gå helt av skaftet pga. klima og corona! Med vanlige forsiktighets-regler i omgang med andre mennesker, kan livet gå som vanlig! Og så må ikke verdens ledere innføre uakseptable tvangs-løsninger, forbud og krigs-overskrifter overfor befolkningen, fordi klima-profeter og andre religiøse varianter spår jordens undergang! Overdrevet oppspinn fra ende til annen! Og så må folk få kjøre den bil som passer dem best, reise med fly, spise den mat de vil osv., uten å føle «skam» for alt mulig! Og – Greta Thunberg m.fl. må få seg en utdannelse, så de kan gjøre noe virkelig nyttig for folk og land! «Klima-brøl» sørger bare for at tusener av barn mister verdifull undervisning. Fy skam!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.