Sats på trolleybusser!

Bergen. Publisert 9.12.2016
Av Terje Haugom
Politisk kommentator Moderatene
Arkivfoto: JH Media

I mange europeiske byer kjører nå flotte, fleksible og romslige trolleybusser i alle byenes retninger. De er raske, praktiske, støysvake, og europeerne er glad i dem!

Trolleybussene har større kapasitet, og er også langt smidigere enn Bergens bybane. Ingen hus trenger å rives, eksisterende veier brukes, og staten står for driften. Hyppigere avganger er også aktuelt. Skulle en buss få stopp, er passering fullt mulig. Det er det ikke for bybanen. Da er det full stans!

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) har fulgt med i utviklingen mht. striden om bybane, bompenger osv. i Bergen, og vi foreslår følgende som en god løsning – som også byrådet bør se fordelene av:

Bybanen til Bergen Lufthavn Flesland er et faktum, og er snart ferdig. Frys og skrinlegg videre utbygging av de vanvittig kostbare bybane-traséer til øvrige bydeler. Gå i stedet inn for full utbygging av et nytt trolleybussnettverk, til Åsane Senter, til Fyllingsdalen, til Loddefjord, osv. Bruk – evt. justér – eksisterende veinett, og Bergens-samfunnet vil oppleve de moderne trolleybusser som et meget godt, kollektivt transportmiddel! Trolleybussene er en slags hybrid, som – dersom strømmen blir borte over en viss distanse – går fint på batteri. Glem ikke – tidligere hadde Bergen trolleybusser, både fra Munck og Skoda, og folk brukte dem. Pr. i dag kun på Linje 2 – Strandkaien – Birkelunds-toppen.

Mange byer på kontinentet har som sagt satset på trolleybusser, både med og uten ledd. De er mye rimeligere i anskaffelse enn light train – som bybanen i Bergen er, linjenettet er raskt å bygge ut, og bompengesatsene kan senkes – og faktisk fjernes helt. MOD ser det slik at her bør det være mulig å få til en full-finansiering fra statens side, i motsetning til statens kun 50 % i det rådyre bybaneprosjektet i årene som kommer.

Vi henstiller til så vel politikere som leserne å vurdere hvilke enorme fordeler satsing på trolleybusser vil få for en by, som forpines av bompenger, nye bomstasjoner, ofring av eiendommer, nye fattige familier, og en kostbar, inflasjonspreget anleggsperiode langt inn i framtiden!