Schengen-avtalen må sies opp

Publisert 10.12.2020
Foto:

Demokratene mener bestemt at Norge må trekke seg fra Schengen-avtalen. Norge skal beskytte eget territorium og landets grenseoverganger med sterk kontroll. Schengen har skapt dype splittelser mellom folk og EU og vi ser at nasjonale grenseoverganger kollapser i Sør, Mellom-Europa og nå i Nord-Europa.

Demokratene har alltid ment at Schengen er en fare for den norske velferdsstat, og våre innbyggeres sikkerhet og helse. Schengen truer demokratiet med enorm immigrasjon og bidrar til at samfunnet mister trygghet og viktige demokratiske verdier som frie og selvstendige land må verne om.

Schengen-avtalens hovedtanke er å lette reise mellom avtalelandene, blant annet gjennom pass- og visumfrihet ved interne grensepasseringer. Samarbeidet omfatter i dag 26 land i Europa. Selv om norske myndigheter setter stor pris på smidigheten i ordningen, har den faktisk sammen med EØS-avtalen medført et ikke ubetydelig tilsig av kriminelle og flyktninger, som ellers ville blitt stoppet ved grensen. Nok er nok!

Demokratene vil derfor gjenopprette kontrollen ved egne grenser, og sikre at kriminelle individer og grupper stanses på vei inn. Demokratene vil derfor arbeide for å få til en folkeavstemning om Schengen og EØS i 2021.

Vidar Kleppe 
Tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder i Demokratene.