Se opp for i morgen

Halden. Publisert 4.4.2017

Av Thorbjørn Andersen
Illus.foto: JH Media

Avisen VG kom allerede i 1972 med reportasjeserien ”Se opp for i morgen!”, og ønsket å sette et spørsmålstegn ved samfunnsutviklingen. En bok med samme tittel – av journalist Gunne Hammarstrøm – kom også ut på markedet.

Konklusjonen den gang var ifølge journalisten: ”Vi er på vei bort fra det demokratiet vi stadig hylder ved festlige anledninger. Tre norske juristkjendiser – Alf Nordhus, Olav Hestenes og Carl August Fleischer – diskuterte også faren som truet den lille mann.

I dag mener jeg at alle må innrømme en del fakta som underbygger konklusjonen til Hammarstrøm. Problemet er vel heller at det meste har foregått så stille og rolig – at bare noen er klar over det hele. Derfor betegnes det som har foregått: Snikrevulosjonen.

Ikke bare VG – men også andre aviser – må nå analysere og beskrive i klare ordelag hva som har foregått. For den ”lille mann” har i sannhet blitt liten. (Bare et personnummer).

Vi lever riktig nok i en oppjaget og frustrerende tid. Jeg synes imidlertid at man skal unne seg et pusterom i hverdagen, til tenkning og ettertanke. Legger leserne sammen en del brikker i det politiske spillet gjennom lang tid, kan man uten tvil forandre overskriften til: I morgen er i dag. Så hva bør vi gjøre? Siste spørsmålet, bør være et høyaktuelt tema for en bred diskusjon og debatt.