Seilingsbevis i norske farvann

Publisert 28.3.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

En liten svingom inne på Document sin nettside, så ser man at også russiske skip har seilingsbevis for ferdsel i norsk farvann. Dette omtales som en risiko. Kunne ikke være mer enig. De burde heller aldri ha tillatelser til å komme inn i norske havner, slik som eksempelvis denne oligark-båten Ragnar og andre har hatt i Narvik. Nå er også (under påskudd av å være et seismikk-skip) også i norske nærområder, men er fulgt opp på norske etterretningsfartøy, men det gir vel ingen sikker trygghet?

Skal jeg være enda mer kritisk, så kan jeg vel kaste tanken dit at selv i orkan styrke-vind på havet, så bør ikke russiske skip søke norske havner, men heller ligge der de er. Har ikke de såpass med utstyr om bord at de kan finne andre havområder når de har muligheter form å finne en værmelding, hva skal de da inn i norske fjorder å ta seg til rette i? Hva ønsker de så all den tid de kommer hit og seiler nesten helt i fjæresteinene om det ikke også handler om å rekognosere og granske hele vår kyst? Jeg kaller dette for spionasje.

Når man kamuflerer båter som luksusskip, og har den fulle mulighet å «kamuflere bort» en del av utstyret man har om bord, eller på andre måter «fjerne» tilgangen ved en eventuell ransakelse av norsk politi, og evt. en militær «ransakelse», som man lett kan unndra seg, da kan man nok tenke at her er det ugler i mosen. Våre havner og fjorder er som åpne låvedører til en stor fjøs hvor hvem som helst kan søke ly eller andre tiltak, uten at Norge som stat reagerer, de sover i timen!

Når man heller ikke tyr til  en «straffe-reaksjon» som man klar kan ha et grunnlag for, og lar disse få passere, legge seg til rette når det måtte passe, og ikke transportere disse ut i internasjonalt farvann hvor våre regler vi skulle hatt, kan virke, da er man slapp i tjenesten vil jeg påstå! Jeg forventer at rette myndigheten nå kanskje kunne gi et svar på sløvheten. Dette bør nok forsvarssjefen svare på. I disse tider så tar også jeg (selv om jeg har mine tanker omkring Trump), så er jeg av en mening at vi kanskje burde sette opp en mur langs vår grense mot Russland!

Ellinor Nerbø