Senterpartiet er på offensiven

Publisert 28.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Pressefoto: Senterpartiet 

Det er ikke lenger bare partiet for bønder. Etter å så å si ligget i dvale i noen år, er dette blitt et flott alternativ for dem som ikke lenger har tro og tillit verken til de blå-blå eller de rødgrønne. Og de er etter hvert blitt temmelig mange. Ser man gjennom Senterpartiets program, eller lytter til partiets muntre og sympatiske formann Vedum, så er det lett å finne ganske mye som man umiddelbart kan støtte. Det er utvilsomt et parti for folket!

Erna Solberg er tydeligvis passe sur over Senterpartiets enorme fremgang den siste tiden, og partiet har nok også tatt en del velgere fra Høyre – og fra de fleste andre partiene. Men når Erna Solberg bebreider Senterpartiet for å ville holde utviklingen tilbake, bommer hun stygt! Hadde Høyre hatt vett nok til å droppe alle de meningsløse og folkefiendtlige «reformene» som de har fremmet og begynt å gjennomføre, så hadde kanskje Solberg-regjeringen kunnet se frem til nye 4 år fra i høst. Men det kan nok Solberg & Co se langt etter. Denne regjeringen har utvilsomt tidenes tabberekord når det gjelder å gå inn for saker som folk flest er helt klart mot! Høyre/FrP-regjeringen har vist seg å være ganske totalitær m.h.t. å gjennomføre saker som går fullstendig på tvers av så vel folket som fagfolkene/ekspertisen innen de forskjellige områdene.

Senterpartiet vil reversere/stoppe disse såkalte reformene, og det kaller Høyre tilbakeskritt. Jeg og tusener andre vil kalle det fornuft! Her er det Senterpartiet sikkert skårer mest. De vil nemlig følge folkeviljen og fornuften – kort sagt være et parti for folket – være folkets tjenere slik politikerne egentlig ble valgt inn for å være. Men dette har Høyre/FrP tydeligvis aldri forstått. De har bare pløyd seg frem med minst et dusin store upopulære saker  som også i utgangspunktet er fullstendig unødvendige. Disse sakene har jeg gjennomgått tidligere, og de fleste skulle kjenne til dem. Der er bare to partier som i dag stiller lister som virkelig er topp alternativer til de øvrige representerte partiene – og det er Senterpartiet og Kystpartiet.  Dessverre har ikke partiet Moderatene enda klart å komme skikkelig på banen, men det gjør de nok etter hvert.

For alle dem – sikkert et flertall blant det norske folk – som ønsker Norge ut av EØS og Schengen og som ønsker å løsrive Norge fra den stadig økende styringen fra Brüssel og idiotiske forslag fra OECD – og andre overformyndere, er Senterpartiet i dag det aller beste realistiske alternativet. Så jeg håper på – og oppfordrer så godt jeg kan landets mer og mer og flere og flere misfornøyde velgere om å støtte opp under Senterpartiet til høsten! Når partiet nå er større enn FrP og  pr. i dag er blitt landets tredje største parti, vil det nok – trass i et mulig samarbeid med AP – ha muligheten til å få gjennomført en betydelig del av sitt program. Det vil i tilfelle komme flertallet til gode. Norge tåler rett og slett ikke flere år med en Høyre/FrP-regjering!