Sentralbank-sjefen Stoltenberg? 

Publisert 18.1.2022
Foto: Colourbox

Nå skal altså Central banken ha en ny sjef der tidligere statsminister Jens Stoltenberg har blitt bedt om å søke stillingen. Saken er den at Central banken skal til enhver tid være habil. Det vill den ikke være med Stoltenberg som sjef. Hun som var eller er nr. 2 i Central banken, hun sendte inn en søknad når sjefen hennes skulle slutte. Denne stillingen har heller aldri vært utlyst, noe som pålegger staten å gjøre. Det skal bli en slutt på at en tidligere statsminister en som også har vært NATO sjef skal få ett slikt lukrativt tilbud. For det første hun som var nestleder i denne bank, hun skulle også ha de rette kvalifikasjonene. Dessuten er jeg sikker på at det er folk der ute som har kvalifikasjonene.

Som jeg før har sagt, må det bli en slutt på at en fra den norske regjering skal få en slik stilling. Det påstås at Stoltenberg var en brukbar sjef i NATO. Jeg vil nok ikke kalle Stoltenberg for en god NATO sjef. Nå er det slik da at Norge er ett folkedemokrati etter den Norske Grunnlov § 49 må til og med regjeringen ha ett objektivt ansvar om å spørre folket til råds og folket har sagt nei til Stoltenberg som Sentralbank sjef. Så for de lyse ut stillingen på vanlig måte, så får vi se om nest sjefen får konkurranse på den måten, men Stoltenberg må enten trekke sin søknad eller på annen måte tvinges til å gjøre så, for han skal ikke ha stillingen som ny Sentralbank sjef, folket har talt I TV 2 fikk jeg tittelen som folkets røst.

Hans Bauge
Samfunnskritiker