Sesongdrift på sfm.no mai – august

Publisert 28.4.2023

I tiden 1.5.2023 – 1.8-2023 blir det igjen sesongdrift på sfm.no. Det vil i denne perioden bare bli foretatt sporadiske oppdateringer. I nevnte periode utfører sfm.no en del reisevirksomhet.

Fra 1.8.2023 gjenopptar vi de faste oppdateringsdagene mandag, onsdag og fredag.
E-poster som vi mottar i den angitte perioden vil bli besvart, men noe lengre svarstid må påregnes.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet