Sfm.no – en farlig maktfaktor?

Publisert 5.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske nyhetsmedier – radio, TV og aviser – refererer gjerne til andre aviser, nettaviser og TV-kanaler i forbindelse med spesifikke nyheter. Nå er det som kjent slik her i landet at norske medier stort sett har en lei tendens til å halte til venstre side. Det er mange år siden det ble uttalt fra seriøst hold at minst 80% av norske journalister er venstre-orienterte. Dette farger selvsagt ofte den informasjonen man får m.h.t. nyheter – i særdeleshet nyheter fra visse verdensdeler som f.eks. Midtøsten. Når det gjelder norske medier og referanser til andre aviser, så er et ikke så sjelden man hører f.eks. – «Klassekampen skriver i dag….» osv. Det er en av de yndete avisene andre norske medier gjerne viser til. Det sier jo en hel del – ikke minst hvor journalistene står politisk som «klipper» fra en avis på ytterste venstre fløy! Normalt ville man referere til mer nøytrale aviser – hvis noen lenger kan kalles nøytrale…!

Men det er også en velkjent sak at norske aviser i svært stor grad avviser leserinnlegg som avisene selv ikke liker. De snakker ganske høylytt om ytringsfriheten i Norge – ved spesielle anledninger, men bryter den daglig selv med fullt overlegg! Det har vært tatt opp ved flere tidligere anledninger også her i Samfunnsmagasinet hvordan bestemte temaer blokkeres av avisene. Det er altså ikke tilfeldigheter at innleggene angivelig ikke får plass – men sannheten er at de ikke vil gi dem plass! Etter innsendte rundt 20 innlegg til noen aviser over flere år, har jeg alltid fått samme svaret – «Vi hadde dessverre ikke plass til ditt innlegg denne gangen». Det blir jo noe gjennomsiktig når «denne gangen» blir hver gang!  En av de verste avisene her er Aftenposten, men de har tydeligvis sine «politisk skjeve individer» der også! Nei, man må nok helt klart skrive fra samme vinkel som avisene selv står for. Her er det ikke snakk om å respektere ytringsfriheten!

Når har man sett eller hørt at andre medier referer til Samfunnsmagasinet? Aldri. Samfunnsmagasinet er vel landets eneste politisk nøytrale avis som slipper alle synspunkter til innenfor vanlige juridiske regler m.h.t. injurier etc. Der går selvsagt grensen. Grunnen til at Samfunnsmagasinet ikke blir sitert er nok at der får sannheten komme til orde i langt større grad enn i den såkalte politisk korrekte pressen. Sannheten og visse argumenter kan jo være svært ubehagelige for medier som står for litt andre synspunkter. Da ønsker de ikke at folk flest – sine egne lesere – skal bli minnet om andre synspunkter enn avisenes egne. Dette strider selvsagt mot vanlig presseskikk og endatil mot norsk lov. Vi har nemlig offisielt og juridisk ytringsfrihet i Norge – vel og merke på papiret. For i praksis sørger norske medier for at ytringsfriheten begrenses. Mediene styrer altså folks meninger – og knebler de meningene mediene selv ikke liker! Derfor bør enda flere følge med i Samfunnsmagasinet. Da vil de få impulser og betraktninger også fra andre sider enn de selv pleier å bli innprentet med!

Slik verken vil eller skal vi ha det i vårt demokratiske samfunn. Jeg etterlyser igjen debatten om temaet ytringsfrihet!   Kanskje temaet blir litt for pinlig for mediene…?!

Redaktørens merknad: Det at den ”toneangivende”(?) riks- og lokalpressen i Norge så godt som aldri refererer til noe av det sfm.no presenterer, sier ikke så rent lite om feighet og falskhet i visse pressekretser. Og det må de bare tåle å få servert. Vi har sett denne tendensen gjennom hele tjue år på Internett. At sfm.no muligens av de samme sees på som en ”farlig maktfaktor”, tar vi i så fall som et flott kompliment.

Når den ”toneangivende” (?) pressen til stadighet snakker om viktigheten av at det til enhver tid råder full presse- og ytringsfrihet i Norge, så er det et gigantisk paradoks at man selv ikke er i stand til å vise det i praksis. Innbyggere og borgere i et ekte ”demokratisk” samfunn, må få anledning til å få komme med meninger og ytringer om ting og tang. Disse bør selvsagt være innenfor etiske og forsvarlige grenser. I politisk sammenheng er dette ikke minst svært så viktig.

Når pressens eiere eller redaktører derimot knebler mennesker som har meninger og ytringer som de selv kanskje ikke personlig liker, og muligens i noen tilfeller grunnet ”trynefaktoren”, eller at vedkommende sin partitilhørighet eller sympati kanskje ikke er helt politisk ”korrekt” i verken redaktørenes eller medieeiernes øyne, da bør de sistnevnte la være å snakke om en velfungerende presse- og ytringsfrihet. Det blir rett og slett for dumt og ikke minst patetisk.

Slik sfm.no også ser det, så er det egentlig frekt og nærmest forlange at en redaktør kun skal støtte en viss side i politikken, ellers blir man ikke akseptert eller ”ansett” som en av dem. La det nok en gang være særdeles klart at sfm.no valgte en tverrpolitisk linje fra dag en, en linje vi skal holde så lenge vårt magasin eksisterer. Og dersom noen ikke liker det, vel, det får i så fall bli deres egen hodepine – ikke vår. Så tar vi nok engang med at sfm.no både følger og praktiserer de regler som er nedtegnet i pressens ”vær varsom-plakat”. Red.