Skammens dag for LO!

Bergen. Publisert 12.5.2017. (Oppdatert)

Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media

LO har vedtatt full boikott av Israel. Dette gjelder alle områder – handelsmessig, kulturelt og på andre måter. Kort sagt har LO stemt for å utslette staten Israel og jødene! Det er en mildest talt skammelig avgjørelse. Europas mest antisemittiske land, Norge, har igjen bekreftet hvor landet står. LO har over 900.000 medlemmer, og alle vet at langt fra alle disse støtter dette vanvittige vedtaket.

Jeg vil derfor anmode alle dem som er mot boikotten melder seg ut av LO – det vil i så fall ikke være få medlemmer. Ta kontakt med «Med Israel for fred» (MIFF) og støtt opp om dem som kjemper for Midtøstens eneste demokratiske stat Israel og jødenes sak. Bryt dermed med en gjentagelse av 1930-årenes jødehat som nå er solid bekreftet og gjenopptatt ved et skittent vedtak i LO!

Med et slikt vedtak følger LO opp Nazi-politikken og bekrefter at de – via Arbeiderpartiet og SV – opprinnelig hadde sitt slektskap i Hitlers nasjonalsosialistiske parti – et parti som venstrekreftene i etterkrigstiden har kjempet for å se ut som høyre-orientert og som er blitt betegnet som det. Det er en løgn! Det er venstre-ekstremisme på sitt aller verste. Nå er tiden kommet for å boikotte LO og vise både LO og landet for øvrig at dere ikke støtter antisemittismen i LO. Nå bør LOs farge i symboler bli brun – som vil være den korrekte fargen! 

Redaktørens merknad: LO’s vedtak om den nokså omfattende boikotten av Israel, viser klart og tydelig at Landsorganisasjonen her er på full kollisjonskurs med egne vedtekter. I LO-vedtektenes pkt. 2 står det følgende å lese: ”2. Å arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell orientering, etnisk opprinnelse, religion, livssyn eller kulturelle holdninger”. Det LO her gjør, er å ta klart parti for bare en side mens man dolker den andre siden i ryggen. Dette er totalt uakseptabelt fra LO sin side. Red.