Skjebnen til Mariupols innbyggere?

Publisert 21.3.2022
Illustrasjon: Collourbox

Det blir bare enda mer skremmende hva denne despoten Putin er i stand til. Nå har han startet en deportering av mennesker fra byen Mariuopol og til russiske Tanganrog, hvor hen i Russland den måtte ligge på Russisk side?? Dette får noen tanker om Hitler og hans transport av jøder og andre han mislikte til Auswitch og Birkenau i siste verdenskrig. Er ikke hans eskapader nå i samme gate og kvalifiserer til terror hva skal mann da kalle det??

At vi har Marxsister og Leninister i norske politiske partier, får en nok noen ganger til å se dette som litt spesielt i det minste. Tanken på kommunismen som noen partier viser i norsk politikk, det er skremmende, også med tanke på MDG? Bare å få se at Putin beordre at man skal arrestere en sykkel får meg til å tenke på at det nå være forferdelig mye galt fatt i Putins hode, for ikke å snakke at man går bananas for et hvitt blankt ark?

Spedbarnsdrap går heller ikke inn hos denne despoten! Eller gamle bestemødre. Hva har disse gjort ham? I tillegg så er han i stand til å bruke kjemiske våpen med mye man ikke vet hva er? Det som ser ut for å stå i hodet hans nå, er å tørke hele Ukraina vekk fra kartet, og uansett på hvilken måte. Folket bryr ham seg ikke det minste om. Man har nok sine tanker etter at han beordrer folk i Mariuopol til å tvinges ti Tangarog? Som det ikke er nok så snakker man om at «det er ikke så mye man kan få gjort med Putin». Altså!! Man lar ham holde på. TRIST!

Ellinor Nerbø

Redaksjonens merknad: Tangarog er en liten russisk by som ligger 113 km øst for Mariuopol i Ukraina. Den ligger 55,8 km inne på russisk område. Begge byene ligger ved Asovhavet. Kjøretiden er ca. 2 timer. Red.