Hva er det som skjer i politikernes hoder?

Bergen. Publisert 16.12.2016

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media

Maktsyke, politisk blindhet og posisjoner på velgernes bekostning!  Og jeg lurer sannelig også på om lavere IQ enn gjennomsnittet også er en årsak?

Jeg tror der er alminnelig enighet om at Både landet vårt og de to største byene, Oslo og Bergen, for tiden styres elendig. Når det gjelder regjeringen, så har der vært skrevet mer enn nok om alle de såkalte «reformene» som Erna Solberg & Co har satt i gang de siste årene.  Hver av disse «reformene» (10-12 av dem) har møtt svært massiv motstand både fra involverte fagfolk og fra en vesentlig del av befolkningen.

Lukker øyne og ører

Hver av disse «reformene» er tilbakeskritt og svekking av eksisterende og bra fungerende saker og ting. Det har allerede vist seg – og resten kommer utvilsomt også å vise det samme hvis de blir gjennomført. Vi har en regjering med at ekstremt markeringsbehov – en regjering som ønsker å sette spor etter seg for enhver pris. Jeg kan ikke huske i løpet av mitt forholdsvis lange liv at vi har hatt en mer arrogant regjering som det ser ut til – av rent prinsipp – å ville gå på tvers av folkeviljen i det meste. Regjeringen Solbergs ettermæle vil ikke bli særlig positivt – kanskje unntatt fra de mest velstående som har fått sin gevinst i rikelig monn.

Bergen og Oslo ser ut til å bli styrt av grønne krefter som ikke evner å se i perspektiv og som ikke evner å ane konsekvenser av sine forslag og handlinger. Ordet «miljø» ser ut til å ha blitt et stikkord. Det er visstnok Norge – og i stor grad ved sine 2 største byer som skal redde verden fra å bli forgiftet av dårlig luft. Gjentatte opprop fra folk flest om at vedfyring er den aller største forurensningskilden, blir ikke hørt. Da lukker politikerne både øyne og ører, og fortsetter å terpe på at det hele skyldes biltrafikken. Dermed har de en falsk unnskyldning for å melke bilistene og dermed tusenvis av små og store bedrifter for enda mer penger etter at politikerne selv har sløst bort milliarder på mer eller mindre tvilsomme prosjekter.

Falske premisser og løgner

(Undertegnede er ikke bilist, men kan likevel ikke la være å støtte dem i rettferdighetens navn!) Vanvittig økning av bompengene i Bergen har heldigvis ført til gjentatte store demonstrasjoner mot byens politikere og deres vettløse tiltak. Politikerne gir kort og godt blaffen i om sentrum blir mer og mer utdødd, – at alle varer blir dyrere, – at folk flest ikke kommer dit de skal og må uten først å bli ribbet for så store beløp at det på årsbasis dreier seg om både en og to månedslønninger. I tillegg til en gjeninnført og umoralsk boligskatt som skal være med på å dekke politikernes skandaløse økonomiske politikk. Da er det bare å belaste alle dem som fra før betaler rikelig med skatter og avgifter som ser ut til å havne i det store bunnløse dyp.

Prosjekter i Bergen planlegges og kalkuleres på en måte som gang etter gang viser seg å bli minst dobbelt så dyre i praksis. Da er det igjen bare å øke skatter og avgifter. Enkelt og greit for politikerne som selv sitter med altfor høye lønninger og andre privilegier. «Omsorgspartiene» SV, De grønne og Rødt vil øke boligskatten enda mer. KrF vil øke strømprisen, og Venstre vil holde tilbake det pensjonistene har krav på til fordel for innvandring og såkalte miljøtiltak. Ingen politikere/partier ble noensinne valgt inn eller fikk velgernes tillit på slike premisser. Partiprogrammene løy – det gjorde også politikerne i valgkampens hete. De sitter m.a.o. og styrer på falske premisser og løgner. Her kan man vel i stor grad snakke om psykopater – maktmennesker som bare søker makt og posisjoner – høye lønninger og fete pensjoner – pluss – pluss – pluss.

Våkne opp

Jeg har ført nevnt at jeg ikke er medlem av noe politisk parti, men det eneste partiet som stiller lister som virkelig fortjener et skikkelig løft ved de kommende valgene er Kystpartiet! Velgere: Våkne opp i stedet for å beklage dere over de såkalte etablerte politikernes udugelighet og falskhet. Vi trenger en radikal forandring både rikspolitisk og lokalt – snarest – før alt bare blir enda verre – om mulig! Hva er det egentlig som skjer i politikernes hoder? Svaret ga jeg stort sett allerede nevnt: Maktsyke, politisk blindhet og posisjoner på velgernes bekostning! Og jeg lurer sannelig også på om lavere IQ enn gjennomsnittet også er en årsak?