Skjer virkelig dette i Norge?

Publisert 23.2.2022
Foto: Sfm.no

UDI skal flytte Dritan Kreshpaj (34) år som siden 2005 har bodd i Innherred. Dritan kom til Norge som flyktning fra Albania sammen med sin mor og bror som 18 åring i 2004 og fikk permanent opphold i landet først i 2013. Ingen kommuner vil bosette mannen som har utviklingshemning og store helseproblemer. Det private omsorgs firmaet Ecura vant UDIs anbudskonkurranse. Nå skal Dritan tvangsflyttes til det nedlagte sykehjemmet i Østre Toten kommune.

UDI har hatt ansvaret for mannen og UDI har jevnlig lagt mannens bo- og tjenestetilbud på anbud. Nå bruker UDI anbudskonkurransen til å tvangsflytte Dritan. Hos Utlendingsdirektoratet (UDI) inngår Dritan i kategorien «ikke bosatte» fordi Verdal kommune ikke visste at han bodde der. Fordi UDI ikke yter noen helse- og omsorgstjeneste ble situasjonen til Dritan lagt ut på anbud. Det er ikke en pakke man snakker om.

UDI hevdet først at ingen kommuner ville bosette Dritan Kreshpaj  og penger  er ikke problemet i saken.
Avtalene som UDI har inngått med Ecura for å drive asylmottak for personer med store bistandsbehov er vel  langt ifra gratis og da må man vel tvangsflytte folk fra hele landet uansett om dem vil eller ikke. Jeg er sjokkert over fremgangsmåten UDI viser i denne saken og også i mange andre saker. De menneskelige faktorene glemmes totalt i enkelte saker.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Readktørens merknad. Bildet til denne saken er tatt i Oslo, og er bare ment som illustrasjonsfoto. Red.