Skolegudstjeneste må være obligatorisk!

Publisert 5.12.2021
Foto: Sfm.no

Demokratene i Norge vil gjøre skolegudstjenestene til et obligatorisk tilbud til alle landets elever. Det skal ikke være den enkelte rektor som skal bestemme hvordan vi ivaretar våre tradisjoner. Julegudstjeneste er en verdig tradisjon som vi ser blir forsøkt presset av humanetikere. De som mener at deres barn tar skade av å høre et Guds ord, kan selvsagt søke fritak.

I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner. Våre barn trenger å lære mer om vår 1000 års kristne historie enn om Islam.

Med videre hilsen Jan Ove Fromreide
Demokratene