Skolen og religionsfag

Publisert 12.3.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Med stor overbevisning vil jeg som pensjonert lærer fra Grunnskolen anbefale punkt 14 i programmet til partiet Demokratene, fattet på Landsmøtet i 2019. Kristendomsfaget hadde sin naturlige plass som fag i skolen da jeg begynte min lærergjerning i 1975. Med en tusenårig tradisjon som nasjonal religion og kulturbærer i Norge, var det helt naturlig at kristendommen hadde sin faste plass der barn og unge skulle få sin opplæring og utvikling mot det voksne liv. Og for oss som har levd en stund, vet vi at nettopp det faget – og engasjerte lærere – har betydd mye, i livets mange situasjoner og hendelser. Samarbeidet mellom skolen og kirken har vært både brobygger og bærebjelken i norsk kultur.

Men så gjorde human-etikken sitt inntog, samtidig med venstre-krefter i skole-politikken. Kristendomsfaget ble etter hvert redusert til et «orienterings-fag», på lik linje med andre religioner. Rike tradisjoner i skolen som julegudstjenester, juletregang, salmesang o.l. ble mer og mer utradert og utvisket, under det tynne påskudd å ikke favorisere norsk tradisjon, for ikke å tråkke våre «nye landsmenn» på tærne. Noen rektorer hadde likevel ryggrad til å stå imot presset ovenfra, og opprettholdt disse rike og minneverdige tradisjoner, – dog ikke uten kritikk fra de sekulære grupper i samfunnet. Presset fra ikke-kristne grupper og politikere førte også til at det ble brudd mellom kirke og stat. Et slag under beltet for en viktig pilar i norsk historie og kultur. Burde det vært unngått?

Barn og unge av i dag – og framtiden – får ikke kristendommens mange skatter med seg fra skolens side. De trygge ankerfester og halmstrå de kunne hatt – i en verden med sosiale media, mobbing, trakassering, utfrysing, sjikane o.l. som alle disse unødvendige duppedittene svært ofte fører med seg, – går de glipp av. Skolens og samfunnets «multi-kulturelle» oppfatninger, og den generelle «globalisering», gjør at ekte, god og givende kristendomsundervisning fra engasjerte lærere er umuliggjort. Loven forbyr religiøs forkynnelse o.l.

Dette vil Demokratene ha orden på! Kristendomsfaget skal på prioritert plass igjen i norsk skole, og de andre verdens-religioner skal få status som et orienteringsfag. Det må barn og deres familier fra human-etisk, eller med annen etnisk og/eller religiøs bakgrunn bare leve med! Som lærer med god forankring i norsk kultur og DNK, ser jeg hvor viktig det er å få reist kjerringa igjen! De kristne verdier, Jesu liv og gjerning, samt bibel-historie har unge mennesker bare godt av å lære om. Dette er god, norsk kultur og historisk tradisjon! I en turbulent og spent verden, har den oppvoksende slekt et fundamentalt behov for trygghet, omsorg og håp. Kristendomsfaget innehar disse kvaliteter!

Terje Haugom, pensjonert lærer.