Skremmende mye vold i Askøy skolen

Publisert 11.4.2023
Foto: Colourbox
Ytring!

Norgesdemokratene Askøy reager meget sterkt på slike forhold; «Flere slag på arm, slengte stol mot meg, stygg språkbruk: feit, stygg, fucking bitch, hold kjeft».

361 tilfeller av vold, trusler, sjikane og trakassering ble rapportert fra skolene på Askøy i fjor. Sammenliknet med årene før er det en kraftig økning.

«La seg ned på gulvet, sparket og slo rundt seg. Han lot det gå ut over andre elever, og jeg måtte dermed holde han slik at han ikke skulle skade noen rundt seg. Han reagerte med å slå meg hardt midt i brystet. Jeg fikk vondt i brystbenet og kjente det resten av dagen».

Sitatet over er et avvik, skrevet av en lærer på en skole på Askøy. Dette er uholdbart og må gjøres noe med så raskt som mulig. Norgesdemokratene mener at alle barn skal ha rett til opplæring i sitt nærmiljø. Det er viktig å beholde og bygge små lokale skoler. Nedleggelse av grendeskoler fører til en uønsket avfolkning av distriktene, og er samfunnsøkonomisk uforsvarlig.

Skolen skal i større grad enn nå fokusere på å lære opp elevene i gamle verdier som hardt arbeid og disiplin, og ND vil gjenreise læreren som en autoritetsfigur. Norgesdemokratene ser ikke på disiplin og rammer som en motsetning til omsorg. Hvis en lærer ikke klarer å holde ansvarlig ro i klasserommet – må rektor få fullmakt til å bruke vektere eller annet egnet personell for å opprettholde ro og orden!

Jan-Ove Fromreide
Norgesdemokratene