Skremmende politisk mangel på respekt for grunnloven!

Publisert 4.1.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den norske grunnloven har siden godkjenningen på Eidsvoll den 17.5.1814, blitt revidert en rekke ganger. I jubileumsåret 2014 ble bl.a. § 98 endret og fikk følgende ordlyd: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Lyder ikke dette helt fantastisk – alle dere der ute? Men så var det igjen det å praktisere lover slik de skal praktiseres etter boken, samt sette makt bak ordene. Det siste synes å ha blitt et «stort problem» for dagens norske folkevalgte. Man kan jo virkelig stille flere spørsmål om hvorfor det er blitt slik.

Norske borgere forskjellsbehandles bevislig over en lav sko, og listen over politisk begåtte brudd på grunnloven de siste 30 årene, er lang. Det er snakk om en skremmende mangel på politisk respekt. I den nye serien som sfm.no starter opp i løpet av vinteren, skal vi komme nærmere inn på flere forhold, også gjeldende uakseptable grunnlovsbrudd.

Det snakkes også ofte i norske politiske kretser om bl.a. land som annekterer eller okkuperer andre lands områder, og hvor totalt uakseptabelt dette er. Vi kan kort nevne Krim-halvøyen (Ukraina/Russland), Vest-Sahara (Marokko) osv. Men hva har mange av våre egne folkevalgte gjort i bl.a. strid med grunnlovens § 1? Jo, bl.a. innmeldingen i EØS, og som i dag er blitt en slags tvangstrøye for Norge. «Når EU sier hopp», så spør våre politikere Brussel om «hvor høyt og hvor langt».

Flere samfunnskritikere har utallige ganger påpekt at «politikerne er folkets tjenere». Ja, det er jo ikke til å komme utenom. Men i praksis viser det seg at så ikke er tilfelle, snarere tvert om. En stor andel av politikerne på Løvebakken og i Regjeringen, krever nærmest at alle norske borgere skal danse etter deres pipe.

De 169 representantene på Løvebakken må ikke lenger få bestemme alt over hodet på flere millioner mennesker, og uten at disse skal få ha noe mer å si enn å bare velge inn representanter til landets nasjonalforsamling.  Mange av dem misbruker siden sin makt – bevislig uten at det får konsekvenser for dem. Dette må det bli en slutt på. Det norske genuine demokratiet som en gang eksisterte, må snarest gjenopprettes.

Redaksjonen i sfm.no.