Hva slags Norge vil våre etterkommere få?

Publisert 9.12.2016
Av Knut Enebakk
Foto: Colourbox

Norge er på vei til å bli et muslimsk styrt land. Med den utviklingen som kontinuerlig pågår så burde de fleste forstå det. Vi har fått vite fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at Hadia Tajik (som er muslim) er AP sin fremtidige statsministerkandidat.

Ved kommunevalget i 2015 så var det på nippet til at Oslo skulle få en muslimsk ordfører. Varaordføreren i Drammen er muslim. I disse store byene er det i dag flerkulturelt bystyre. Det vil nok være muslimske ordførere i Oslo og Drammen om noen få år.

Så ut i fra ovenstående så ser jeg for meg en fremtid hvor Hadia Tajik er statsminister med en regjering, som består av både muslimer og etniske nordmenn. Ettersom det er statsministeren som velger sine regjeringsmedlemmer, så tror jeg ikke at Hadia Tajik ønsker å være den eneste muslimen i sin regjering når hun kan velge trosfeller fra AP.

Så vil antallet muslimske stortingsrepresentanter etter hvert bli forøkende. Resultatet av en slik situasjon vil dermed kunne føre til krav om muslimsk bønnerom på Stortinget.

Når dette har blitt situasjonen i vårt land, ja da har Norge fått muslimsk styre av landet. Men det som undrer meg er dersom flertallet av den norske befolkning bare lar dette skje. Dette her gjelder hva slags Norge vi skal levere fra oss til våre etterkommere.