Blir slettens ikke rik på norsk sosialhjelp!

Oslo 12.8.2016
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: JH Media

Dersom man kun lever på sosialhjelp etter statens satser, så kommer man ikke særlig langt i Norge, det fortsatt påståtte ”verdens rikeste” land.

Det verserer ganske mange udokumenterte påstander på sosiale medier om at i Norge, kan man bli rik på å være sosialklient (NAV). For norske borgere er dette langt fra tilfelle. Nå er det samtidig viktig å påpeke at NAV er et felles forvaltningsorgan som omfatter det tidligere Trygdekontoret, Arbeidskontoret og Sosialkontoret – bare så det og er nevnt.

Langt fra høye satser

Hvert år justerer staten satsene for sosialhjelp. Satsene i de veiledende retningslinjene ble i 2016 justert med 2,5 %, i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet. Fra NAV har sfm.no hentet inn gjeldende satser for år 2016 (tall i hele kroner). Summene er de som blir utbetalt pr. måned.

Personer Beløp i 2016 Økning 2016 Beløp i 2015
Enslige Kr. 5 850 Kr. 150 Kr. 5 700
Ektepar/samboere Kr. 9 750 Kr. 250 Kr. 9 500
Person i bofellesskap Kr. 4 850 Kr. 100 Kr. 4 750
Barn 0-5 år Kr. 2 250 Kr.   50 Kr. 2 200
Barn 6-10 år Kr. 2 950 Kr.   50 Kr. 2 900
Barn 11-17 år Kr. 3 800 Kr. 100 Kr. 3 700

Fra januar til juni i 2016, var den gjennomsnittlige prisstigningen i Norge på 2,5 % ifølge en beregningstabell fra SSB. Ser vi på samme periode i 2015, så var prisstigningen 1,6 %. Altså har prisene steget med 0,9 % i 2016 i forhold til samme periode i 2015. De siste 12 månedene har konsumprisindeksen derimot steget med 3,7 % som er 1,5 % mer enn de antatte 2,5 %.

Tak over hodet dyrest

Boligkostnader er den aller største utgiftsposten til de aller fleste mennesker som bor i Norge. Mangel på boliger i hele landet er fortsatt meget stor, og prisen for å komme inn på markedet for å få kjøpt sin egen bilig, er svimlende høy i forhold til andre land som Norge bl.a. ofte liker å sammenlikne seg med.

Målt opp mot Sverige, så ligger Norge rundt 25 – 30 % høyere i pris for en vanlig utleiebolig. Da gjelder det storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim. Byer som Stockholm, Göteborg og Malmö, segler også høyt opp på listen i Sverige som dyre byer og både bo å leie i.